1 reference to FlushEncoderAsync
System.Xml (1)
System\Xml\Core\XmlEncodedRawTextWriterAsync.cs (1)
480await FlushEncoderAsync().ConfigureAwait(false);