1 reference to ShouldSkipDueToInheritInChildApplications
System.Configuration (1)
System\Configuration\BaseConfigurationRecord.cs (1)
446!ShouldSkipDueToInheritInChildApplications(locationSectionRecord.SectionXmlInfo.SkipInChildApps, locationSectionRecord.SectionXmlInfo.TargetConfigPath)