4 writes to m_mustFlush
mscorlib (4)
system\text\encodernls.cs (4)
126this.m_mustFlush = flush; 182this.m_mustFlush = flush; 251this.m_mustFlush = flush; 295m_mustFlush = false;
1 reference to m_mustFlush
mscorlib (1)
system\text\encodernls.cs (1)
278return m_mustFlush;