2 writes to bLastVirama
mscorlib (2)
system\text\isciiencoding.cs (2)
337encoder.bLastVirama = bLastVirama; 773bLastVirama = false;
1 reference to bLastVirama
mscorlib (1)
system\text\isciiencoding.cs (1)
195bLastVirama = encoder.bLastVirama;