1 reference to ManifestPaths
mscorlib (1)
system\activationarguments.cs (1)
73m_appManifestPaths = activationContext.ManifestPaths;