1 reference to RuntimePropertyInfo
mscorlib (1)
system\rttype.cs (1)
1410new RuntimePropertyInfo(