1 write to Identity
mscorlib (1)
system\marshalbyrefobject.cs (1)
101mbr.Identity = null;
1 reference to Identity
mscorlib (1)
system\marshalbyrefobject.cs (1)
120id = (Identity)obj.Identity;