4 writes to generalShortTimePattern
mscorlib (4)
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (4)
674generalShortTimePattern = null; // short date + short time 1154generalShortTimePattern = null; // General short time = short date + short Time 1194generalShortTimePattern = null; // General short date = short date + short time. 1215generalShortTimePattern = ShortDatePattern + " " + ShortTimePattern;
2 references to generalShortTimePattern
mscorlib (2)
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (2)
1214if (generalShortTimePattern == null) { 1217return (generalShortTimePattern);