1 reference to UTF7
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
585result = UTF7;