1 reference to UTF32Decoder
mscorlib (1)
system\text\utf32encoding.cs (1)
1126return new UTF32Decoder(this);