2 references to RevertDeny
mscorlib (2)
system\security\framesecuritydescriptor.cs (1)
273RevertDeny();
system\security\securityruntime.cs (1)
250secObj.RevertDeny();