3 writes to m_lcid
mscorlib (3)
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (3)
140m_nativeVersion.m_lcid = locale.LCID; 253m_nativeVersion.m_lcid = culture.LCID; 582m_lcid = -1;
1 reference to m_lcid
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1905m_assemblyData.m_nativeVersion.m_lcid,