1 instantiation of ISO2022Encoding
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
627result = new ISO2022Encoding(codepage);