1 reference to ChineseHZ
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
623case ChineseHZ: