1 write to m_name
mscorlib (1)
system\reflection\propertyinfo.cs (1)
421m_name = new Utf8String(m_utf8name).ToString();
2 references to m_name
mscorlib (2)
system\reflection\propertyinfo.cs (2)
420if (m_name == null) 423return m_name;