2 writes to _syncContextNoFlow
mscorlib (2)
system\threading\executioncontext.cs (2)
853_syncContextNoFlow = value; 1136ec._syncContextNoFlow = this._syncContextNoFlow;
2 references to _syncContextNoFlow
mscorlib (2)
system\threading\executioncontext.cs (2)
847return _syncContextNoFlow; 1136ec._syncContextNoFlow = this._syncContextNoFlow;