2 references to IsSeparatorLatin1
mscorlib (2)
system\char.cs (2)
690return (IsSeparatorLatin1(c)); 705return (IsSeparatorLatin1(c));