1 write to IsInProcessXamlMarkupCompile
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2Task.cs (1)
264wrapper.IsInProcessXamlMarkupCompile = this.IsInProcessXamlMarkupCompile;
1 reference to IsInProcessXamlMarkupCompile
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (1)
169local.IsInProcessXamlMarkupCompile = this.IsInProcessXamlMarkupCompile;