1 write to fileNotfound
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\ResolveAssemblyHelper.cs (1)
83fileNotfound = targetName;
1 reference to fileNotfound
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\ResolveAssemblyHelper.cs (1)
39get { return fileNotfound; }