1 write to OutputPath
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2Task.cs (1)
262wrapper.OutputPath = this.OutputPath;
1 reference to OutputPath
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\CompilationPass2TaskInternal.cs (1)
171local.OutputPath = this.OutputPath;