3 writes to allowedCertificates
WsatUI (3)
Configuration\WsatConfiguration.cs (3)
73this.allowedCertificates = DefaultX509GlobalAcl; 208this.allowedCertificates = new string[] { }; 212this.allowedCertificates = value;
1 reference to allowedCertificates
WsatUI (1)
Configuration\WsatConfiguration.cs (1)
203get { return this.allowedCertificates; }