2 references to VK_Y
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
286case NativeMethods.VK_Y: 983virtualKey = NativeMethods.VK_Y;