1 reference to CertEnhKeyUse
System (1)
net\System\Net\Internal.cs (1)
1262public CertEnhKeyUse Usage;