1 write to dwRecipientEncryptedKeyIndex
System (1)
security\system\security\cryptography\cryptoapi.cs (1)
1556dwRecipientEncryptedKeyIndex = 0;