1 write to ContentEncryptionAlgorithm
System (1)
security\system\security\cryptography\cryptoapi.cs (1)
1515ContentEncryptionAlgorithm = new CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER();