1 write to dwRevocationFreshnessTime
System (1)
security\system\security\cryptography\cryptoapi.cs (1)
1335dwRevocationFreshnessTime = 0;