1 write to fHasRevocationFreshnessTime
System (1)
security\system\security\cryptography\cryptoapi.cs (1)
1103fHasRevocationFreshnessTime = 0;