2 writes to name
System.Xml (2)
System\Xml\Serialization\XmlEnumAttribute.cs (2)
32this.name = name; 41set { name = value; }
1 reference to name
System.Xml (1)
System\Xml\Serialization\XmlEnumAttribute.cs (1)
40get { return name; }