4 references to PushInternalEntity
System.Xml (4)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (2)
2365PushInternalEntity( entity ); 5550PushInternalEntity( entity );
System\Xml\Core\XmlTextReaderImplAsync.cs (2)
771PushInternalEntity( entity ); 3617PushInternalEntity( entity );