2 references to PopParsingState
System.Xml (2)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (2)
3251PopParsingState(); 7249PopParsingState();