10 references to SetupReadElementContentAsXxx
System.Xml (10)
System\Xml\Core\XmlReader.cs (10)
360if (SetupReadElementContentAsXxx("ReadElementContentAsObject")) { 376if (SetupReadElementContentAsXxx("ReadElementContentAsBoolean")) { 392if (SetupReadElementContentAsXxx("ReadElementContentAsDateTime")) { 409if (SetupReadElementContentAsXxx("ReadElementContentAsDouble")) { 426if (SetupReadElementContentAsXxx("ReadElementContentAsFloat")) { 443if (SetupReadElementContentAsXxx("ReadElementContentAsDecimal")) { 460if (SetupReadElementContentAsXxx("ReadElementContentAsInt")) { 477if (SetupReadElementContentAsXxx("ReadElementContentAsLong")) { 494if (SetupReadElementContentAsXxx("ReadElementContentAsString")) { 511if (SetupReadElementContentAsXxx("ReadElementContentAs")) {