1 reference to ResolveEntityInternallyAsync
System.Xml (1)
System\Xml\Core\XmlValidatingReaderImplAsync.cs (1)
55await ResolveEntityInternallyAsync().ConfigureAwait(false);