2 references to Push
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\DtdValidator.cs (2)
49Push(name); 203Push(elementName);