1 reference to SkipSubtreeAsync
System.Xml (1)
System\Xml\Core\XmlReaderAsync.cs (1)
126return SkipSubtreeAsync();