3 references to SkipSubtree
System.Xml (3)
System\Xml\Core\XmlReader.cs (3)
618SkipSubtree(); 993if (!SkipSubtree()) { 1020if (!SkipSubtree()) {