29 overrides of LocalName
PresentationBuildTasks (1)
Base\System\Windows\Markup\XmlWrappingReader.cs (1)
59public override string LocalName { get { return _reader.LocalName; } }
System.Activities (1)
System\Activities\Debugger\XmlWrappingReader.cs (1)
34public override string LocalName
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (1)
2878public override string LocalName {
System.Data.Services.Client (1)
System\Data\Services\Client\Xml\XmlWrappingReader.cs (1)
175public override string LocalName
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\XsltOld\ReaderOutput.cs (1)
85public override string LocalName {
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\DelegatingXmlDictionaryReader.cs (1)
141public override string LocalName
System\IdentityModel\IdentityModelWrappedXmlDictionaryReader.cs (1)
135public override string LocalName
System\IdentityModel\WrappedXmlDictionaryReader.cs (1)
107public override string LocalName
System.Runtime.Serialization (6)
System\Runtime\Serialization\ExtensionDataReader.cs (1)
122public override string LocalName { get { return IsXmlDataNode ? xmlNodeReader.LocalName : localName; } }
System\Runtime\Serialization\XmlSerializableReader.cs (1)
72public override string LocalName { get { return InnerReader.LocalName; } }
System\Xml\XmlBaseReader.cs (1)
688public override string LocalName
System\Xml\XmlDictionaryReader.cs (1)
1454public override string LocalName
System\Xml\XmlMtomReader.cs (2)
625public override string LocalName 1544public override string LocalName
System.ServiceModel.Channels (1)
System\ServiceModel\Channels\XmlByteStreamReader.cs (1)
87public override string LocalName
System.Xml (12)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (1)
419public override string LocalName {
System\Xml\Core\XmlAsyncCheckReader.cs (1)
89public override string LocalName {
System\Xml\Core\XmlTextReader.cs (1)
116public override string LocalName {
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (1)
883public override string LocalName {
System\Xml\Core\XmlValidatingReader.cs (1)
60public override string LocalName {
System\Xml\Core\XmlValidatingReaderImpl.cs (1)
272public override string LocalName {
System\Xml\Core\XmlWrappingReader.cs (1)
40public override string LocalName { get { return reader.LocalName; } }
System\Xml\Core\XsdCachingReader.cs (1)
119public override string LocalName {
System\Xml\Core\XsdValidatingReader.cs (1)
240public override string LocalName {
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (1)
1008public override string LocalName {
System\Xml\Serialization\XmlCountingReader.cs (1)
36public override string LocalName { get { return innerReader.LocalName; } }
System\Xml\XPath\XPathNavigatorReader.cs (1)
192public override string LocalName {
System.Xml.Linq (1)
System\Xml\Linq\XLinq.cs (1)
8212public override string LocalName {
WindowsBase (1)
Base\System\Windows\Markup\XmlWrappingReader.cs (1)
59public override string LocalName { get { return _reader.LocalName; } }
1310 references to LocalName
PresentationBuildTasks (24)
Base\System\Windows\Markup\XmlCompatibilityReader.cs (10)
244string elementName = Reader.LocalName; 260if (Scope.ShouldProcessContent(namespaceName, Reader.LocalName)) 329string elementName = Reader.LocalName; 350Debug.Assert(Scope.ShouldProcessContent(namespaceName, Reader.LocalName)); 658if (String.Equals(XmlnsDeclaration, Reader.LocalName, StringComparison.Ordinal)) 665return LookupNamespace(Reader.LocalName); 1088string attributeName = Reader.LocalName; 1241if (Reader.LocalName == Requires) 1245string attributeName = Reader.LocalName; 1348string attributeName = Reader.LocalName;
Base\System\Windows\Markup\XmlWrappingReader.cs (1)
59public override string LocalName { get { return _reader.LocalName; } }
BuildTasks\Ms\Internal\MarkupCompiler\MarkupCompiler.cs (3)
790string LocalName = xmlReader.LocalName; 803ThrowCompilerException(SRID.DefnTagsCannotBeNested, DefinitionNSPrefix, LocalName, xmlReader.LocalName); 823!xmlReader.LocalName.Equals(XamlReaderHelper.DefinitionUid))
BuildTasks\Ms\Internal\MarkupCompiler\ParserExtension.cs (4)
443if (xmlReader.LocalName == CLASS) 458else if (xmlReader.LocalName == XamlReaderHelper.DefinitionTypeArgs) 478else if (xmlReader.LocalName == SUBCLASS) 491else if (xmlReader.LocalName == CLASSMODIFIER)
Framework\System\Windows\Markup\XamlReaderHelper.cs (6)
1283XmlReader.LocalName); 2224string attribLocalName = XmlReader.LocalName; 2806string attribLocalName = XmlReader.LocalName; 3586string localName = XmlReader.LocalName; 4281if (XmlReader.LocalName == DefinitionUid && 4489string localName = XmlReader.LocalName;
PresentationCore (14)
Core\CSharp\MS\Internal\FontFace\CompositeFontParser.cs (14)
378string name = _reader.LocalName; 425switch (_reader.LocalName) 435if (_reader.LocalName == StringElement && IsSystemNamespace(_reader.NamespaceURI)) 538if (_reader.NamespaceURI == XamlNamespace && _reader.LocalName == KeyAttribute) 590if (_reader.LocalName == DeviceFontCharacterMetricsPropertyElement) 605if (_reader.LocalName == CharacterMetricsElement) 652string name = _reader.LocalName; 735if (_reader.NamespaceURI == XamlNamespace && _reader.LocalName == KeyAttribute) 739else if (IsCompositeFontAttribute() && _reader.LocalName == MetricsAttribute) 783string name = _reader.LocalName; 903_reader.LocalName)); 913_reader.LocalName, 925_reader.LocalName, 936_reader.LocalName,
PresentationFramework (31)
src\Framework\MS\Internal\AppModel\XappLauncher.cs (2)
462if (rdr.LocalName == "assembly") 467if(rdr.LocalName == "description")
src\Framework\MS\Internal\IO\Packaging\XamlFilter.cs (3)
542ElementTableKey elementFullName = new ElementTableKey(_xamlReader.NamespaceURI, _xamlReader.LocalName); 800Debug.Assert(String.CompareOrdinal(_xamlReader.LocalName, _fixedPageName) == 0); 943if ( IsPrefixedPropertyName(_xamlReader.LocalName, out attributePropertyName)
src\Framework\System\Windows\Annotations\Annotation.cs (12)
315while (!(XmlNodeType.EndElement == reader.NodeType && AnnotationXmlConstants.Elements.Annotation == reader.LocalName)) 317if (AnnotationXmlConstants.Elements.AnchorCollection == reader.LocalName) 324while (!(AnnotationXmlConstants.Elements.AnchorCollection == reader.LocalName && XmlNodeType.EndElement == reader.NodeType)) 332else if (AnnotationXmlConstants.Elements.CargoCollection == reader.LocalName) 339while (!(AnnotationXmlConstants.Elements.CargoCollection == reader.LocalName && XmlNodeType.EndElement == reader.NodeType)) 347else if (AnnotationXmlConstants.Elements.AuthorCollection == reader.LocalName) 354while (!(AnnotationXmlConstants.Elements.AuthorCollection == reader.LocalName && XmlNodeType.EndElement == reader.NodeType)) 356if (!(AnnotationXmlConstants.Elements.StringAuthor == reader.LocalName && XmlNodeType.Element == reader.NodeType)) 552if (reader.LocalName == AnnotationXmlConstants.Prefixes.XmlnsPrefix) 583throw new XmlException(SR.Get(SRID.UnexpectedAttribute, reader.LocalName, elementName)); 642switch (reader.LocalName) 693throw new XmlException(SR.Get(SRID.UnexpectedAttribute, reader.LocalName, AnnotationXmlConstants.Elements.Annotation));
src\Framework\System\Windows\Annotations\AnnotationResource.cs (5)
201while (!(AnnotationXmlConstants.Elements.Resource == reader.LocalName && XmlNodeType.EndElement == reader.NodeType)) 203if (AnnotationXmlConstants.Elements.ContentLocatorGroup == reader.LocalName) 208else if (AnnotationXmlConstants.Elements.ContentLocator == reader.LocalName) 476switch (reader.LocalName) 488throw new XmlException(SR.Get(SRID.UnexpectedAttribute, reader.LocalName, AnnotationXmlConstants.Elements.Resource));
src\Framework\System\Windows\Annotations\LocatorGroup.cs (2)
156while (!(AnnotationXmlConstants.Elements.ContentLocatorGroup == reader.LocalName && XmlNodeType.EndElement == reader.NodeType)) 159if (AnnotationXmlConstants.Elements.ContentLocator == reader.LocalName)
src\Framework\System\Windows\Annotations\LocatorPartList.cs (7)
242while (!(AnnotationXmlConstants.Elements.ContentLocator == reader.LocalName && XmlNodeType.EndElement == reader.NodeType)) 249ContentLocatorPart part = new ContentLocatorPart(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 260while (!(XmlNodeType.EndElement == reader.NodeType && part.PartType.Name == reader.LocalName)) 262if (AnnotationXmlConstants.Elements.Item == reader.LocalName && reader.NamespaceURI == AnnotationXmlConstants.Namespaces.CoreSchemaNamespace) 269switch (reader.LocalName) 279throw new XmlException(SR.Get(SRID.UnexpectedAttribute, reader.LocalName, AnnotationXmlConstants.Elements.Item)); 303if (!(XmlNodeType.EndElement == reader.NodeType && AnnotationXmlConstants.Elements.Item == reader.LocalName))
System.Activities (1)
System\Activities\Debugger\XmlWrappingReader.cs (1)
36get { return this.baseReader.LocalName; }
System.Data (96)
fx\src\data\System\Data\DataSet.cs (35)
1574if (reader.LocalName == Keywords.XDR_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XDRNS) { 1580if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XSDNS) { 1586if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI.StartsWith(Keywords.XSD_NS_START, StringComparison.Ordinal)) 1590XmlElement topNode = xdoc.CreateElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 1598XmlAttribute attr = topNode.SetAttributeNode(reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 1609if (reader.LocalName == Keywords.XDR_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XDRNS) { 1615if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XSDNS) { 1621if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI.StartsWith(Keywords.XSD_NS_START, StringComparison.Ordinal)) 1674if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XSDNS) { 1683while (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XSDNS) { 1931if ((reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 1939if (reader.LocalName == Keywords.XDR_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XDRNS) { 1945if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XSDNS) { 1951if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI.StartsWith(Keywords.XSD_NS_START, StringComparison.Ordinal)) 1957XmlElement topNode = xdoc.CreateElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 1965XmlAttribute attr = topNode.SetAttributeNode(reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 1976if ((reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 1987if (!fSchemaFound && !fDataFound && reader.LocalName == Keywords.XDR_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XDRNS) { 1995if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XSDNS) { 2002if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI.StartsWith(Keywords.XSD_NS_START, StringComparison.Ordinal)) 2005if ((reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 2231if ((reader.LocalName != Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI != Keywords.DFFNS)) 2243XmlElement node = xdoc.CreateElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 2260if (((reader.LocalName == Keywords.SQL_BEFORE) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) || 2261((reader.LocalName == Keywords.MSD_ERRORS) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS))) 2364if ((reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 2376if (reader.LocalName == Keywords.XDR_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XDRNS) { 2389if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XSDNS) { 2401if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI.StartsWith(Keywords.XSD_NS_START, StringComparison.Ordinal)) 2406topNode = xdoc.CreateElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 2414XmlAttribute attr = topNode.SetAttributeNode(reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 2425if (reader.LocalName == Keywords.XDR_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XDRNS) { 2440if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI == Keywords.XSDNS) { 2454if ((reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 2465if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI.StartsWith(Keywords.XSD_NS_START, StringComparison.Ordinal))
fx\src\data\System\Data\DataTable.cs (28)
5102if (reader.AttributeCount == 0 || (reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM && reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 5108(this.Prefix == reader.LocalName) && 5165if ((reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 5182if (reader.LocalName == Keywords.XDR_SCHEMA && reader.NamespaceURI==Keywords.XDRNS) { 5190if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI==Keywords.XSDNS) { 5197if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI.StartsWith(Keywords.XSD_NS_START, StringComparison.Ordinal)) { 5211XmlElement topNode = xdoc.CreateElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 5219XmlAttribute attr = topNode.SetAttributeNode(reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 5229if ((reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 5240if (!fSchemaFound && !fDataFound && reader.LocalName == Keywords.XDR_SCHEMA && reader.NamespaceURI==Keywords.XDRNS) { 5248if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI==Keywords.XSDNS) { 5255if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI.StartsWith(Keywords.XSD_NS_START, StringComparison.Ordinal)) { 5265if ((reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 5374if ((reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 5394if (reader.LocalName == Keywords.XDR_SCHEMA && reader.NamespaceURI==Keywords.XDRNS) { 5406if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI==Keywords.XSDNS) { 5417if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI.StartsWith(Keywords.XSD_NS_START, StringComparison.Ordinal)) { 5429topNode = xdoc.CreateElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 5437XmlAttribute attr = topNode.SetAttributeNode(reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 5448if (reader.LocalName == Keywords.XDR_SCHEMA && reader.NamespaceURI==Keywords.XDRNS) { 5461if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI==Keywords.XSDNS) { 5473if ((reader.LocalName == Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) { 5491if (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI.StartsWith(Keywords.XSD_NS_START, StringComparison.Ordinal)) { 5603if ((reader.LocalName != Keywords.DIFFGRAM) && (reader.NamespaceURI != Keywords.DFFNS)) 5616XmlElement node = xdoc.CreateElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 5625if (((reader.LocalName == Keywords.SQL_BEFORE) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS)) || 5626((reader.LocalName == Keywords.MSD_ERRORS) && (reader.NamespaceURI == Keywords.DFFNS))) 5673while (reader.LocalName == Keywords.XSD_SCHEMA && reader.NamespaceURI==Keywords.XSDNS) {
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlDependencyListener.cs (4)
975(RootNode == xmlReader.LocalName) && 980switch (xmlReader.LocalName) { 1047Bid.Trace("<sc.SqlDependencyProcessDispatcher.ProcessMessage|DEP|ERR> Exception thrown - Enum.Parse failed to parse the value '%ls' of the attribute '%ls'.\n", xmlReader.Value, xmlReader.LocalName); 1064if ((XmlNodeType.Element != xmlReader.NodeType) || (0 != String.Compare(xmlReader.LocalName, MessageNode, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))) {
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlStream.cs (1)
573_xmlWriter.WriteStartElement(_xmlReader.Prefix, _xmlReader.LocalName, _xmlReader.NamespaceURI);
fx\src\data\System\Data\XmlDataLoader.cs (8)
878switch (dataReader.LocalName) { 892if ( dataReader.LocalName == Keywords.ROWORDER ) { 896} else if (dataReader.LocalName.StartsWith("hidden", StringComparison.Ordinal)) { 898c = collection[XmlConvert.DecodeName(dataReader.LocalName.Substring(6))]; 1139xmlAttrib = new XmlRootAttribute(dataReader.LocalName); 1271if (((object)dataReader.LocalName == XSD_SCHEMA && (object)dataReader.NamespaceURI == XSDNS )) { 1287else if (((object)dataReader.LocalName == XDR_SCHEMA && (object)dataReader.NamespaceURI == XDRNS ) || 1288((object)dataReader.LocalName == SQL_SYNC && (object)dataReader.NamespaceURI == UPDGNS))
fx\src\data\System\Data\XMLDiffLoader.cs (16)
32while (reader.LocalName == Keywords.SQL_BEFORE && reader.NamespaceURI==Keywords.DFFNS) { 37while (reader.LocalName == Keywords.MSD_ERRORS && reader.NamespaceURI==Keywords.DFFNS) { 39Debug.Assert(reader.LocalName == Keywords.MSD_ERRORS && reader.NamespaceURI==Keywords.DFFNS, "something fishy"); 61while (reader.LocalName == Keywords.SQL_BEFORE && reader.NamespaceURI==Keywords.DFFNS) { 66while (reader.LocalName == Keywords.MSD_ERRORS && reader.NamespaceURI==Keywords.DFFNS) { 68Debug.Assert(reader.LocalName == Keywords.MSD_ERRORS && reader.NamespaceURI==Keywords.DFFNS, "something fishy"); 181table = ds.Tables.GetTable(XmlConvert.DecodeName(ssync.LocalName), ssync.NamespaceURI); 193DataColumn col = table.Columns[XmlConvert.DecodeName(ssync.LocalName), ssync.NamespaceURI]; 217table = GetTable(XmlConvert.DecodeName(ssync.LocalName), ssync.NamespaceURI); 241DataColumn col = table.Columns[XmlConvert.DecodeName(ssync.LocalName), ssync.NamespaceURI]; 275table = ds.Tables.GetTable(XmlConvert.DecodeName(row.LocalName), row.NamespaceURI); 278table = GetTable(XmlConvert.DecodeName(row.LocalName), row.NamespaceURI); 290throw ExceptionBuilder.DiffgramMissingTable(XmlConvert.DecodeName(row.LocalName)); 343String ln =XmlConvert.DecodeName( row.LocalName) ; 348while((row.NodeType != XmlNodeType.EndElement) && (row.LocalName!=ln) && (row.NamespaceURI!=ns)) 371xmlAttrib = new XmlRootAttribute(row.LocalName);
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (1)
2880return _xmlreader.LocalName;
fx\src\data\System\Data\XmlToDatasetMap.cs (3)
57id.LocalName = dataReader.LocalName; 432return lastTableSchemaInfo.ColumnsSchemaMap[dataReader.LocalName]; 453TableSchemaInfo tableSchemaInfo = (TableSchemaInfo) (fIgnoreNamespace ? tableSchemaMap[node.LocalName] : tableSchemaMap[node]);
System.Data.Entity (14)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\Schema.cs (4)
171AddError(ErrorCode.UnexpectedXmlElement, EdmSchemaErrorSeverity.Error, messageFormat(sourceReader.NamespaceURI, sourceReader.LocalName, expectedNamespacesString)); 213switch (sourceReader.LocalName) 223AddError(ErrorCode.UnexpectedXmlElement, EdmSchemaErrorSeverity.Error, System.Data.Entity.Strings.UnexpectedRootElement(sourceReader.NamespaceURI, sourceReader.LocalName, SchemaXmlNamespace)); 771else if (reader.NamespaceURI == XmlConstants.AnnotationNamespace && reader.LocalName == XmlConstants.UseStrongSpatialTypes)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\SchemaElement.cs (6)
596&& reader.LocalName == XmlConstants.UseStrongSpatialTypes 597&& !ProhibitAttribute(attributeNamespace, reader.LocalName) 606else if (!ProhibitAttribute(attributeNamespace, reader.LocalName)&& 636return reader.NamespaceURI.Length == 0 && reader.LocalName == localName; 707property = CreateMetadataPropertyFromOtherNamespaceXmlArtifact(reader.NamespaceURI, reader.LocalName, reader.Value); 763return reader.NamespaceURI == Schema.SchemaXmlNamespace && reader.LocalName == localName;
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\SchemaManager.cs (2)
213(reader.LocalName == XmlConstants.Schema || reader.LocalName == StorageMslConstructs.MappingElement))
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\TypeUsageBuilder.cs (2)
536Debug.Assert(reader.LocalName == EdmProviderManifest.MaxLengthFacetName); 556Debug.Assert(reader.LocalName == EdmProviderManifest.SridFacetName);
System.Data.Entity.Design (1)
System\Data\Entity\Design\EntityFrameworkVersions.cs (1)
206(reader.LocalName == EntityDesignerUtils.EdmxRootElementName))
System.Data.Linq (32)
Mapping\MappingSource.cs (32)
252if (!IsInNamespace(reader) || reader.LocalName != XmlMappingConstant.Database) { 275switch (reader.LocalName) { 283throw Error.UnrecognizedElement(String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 288if (reader.LocalName != XmlMappingConstant.Database) { 289throw Error.UnexpectedElement(XmlMappingConstant.Database, String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 315if (IsInNamespace(reader) && reader.LocalName != xmlns && !attrList.Contains(reader.LocalName)) { 316throw Error.UnrecognizedAttribute(String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : ":", reader.LocalName)); 326if (!IsInNamespace(reader) || reader.LocalName != XmlMappingConstant.Function) { 327throw Error.UnexpectedElement(XmlMappingConstant.Function, String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 350switch (reader.LocalName) { 361throw Error.UnrecognizedElement(String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 377if (!IsInNamespace(reader) || reader.LocalName != XmlMappingConstant.Return) { 378throw Error.UnexpectedElement(XmlMappingConstant.Return, String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 395if (!IsInNamespace(reader) || reader.LocalName != XmlMappingConstant.Parameter) { 396throw Error.UnexpectedElement(XmlMappingConstant.Parameter, String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 419if (!IsInNamespace(reader) || reader.LocalName != XmlMappingConstant.Table) { 420throw Error.UnexpectedElement(XmlMappingConstant.Table, String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 441switch (reader.LocalName) { 449throw Error.UnrecognizedElement(String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 454if (reader.LocalName != XmlMappingConstant.Table) { 455throw Error.UnexpectedElement(XmlMappingConstant.Table, String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 470if (!IsInNamespace(reader) || reader.LocalName != XmlMappingConstant.ElementType) { 471throw Error.UnexpectedElement(XmlMappingConstant.Type, String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 479if (!IsInNamespace(reader) || reader.LocalName != XmlMappingConstant.Type) { 480throw Error.UnexpectedElement(XmlMappingConstant.Type, String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 508switch (reader.LocalName) { 519throw Error.UnrecognizedElement(String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 534if (!IsInNamespace(reader) || reader.LocalName != XmlMappingConstant.Association) { 535throw Error.UnexpectedElement(XmlMappingConstant.Association, String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName)); 568if (!IsInNamespace(reader) || reader.LocalName != XmlMappingConstant.Column) { 569throw Error.UnexpectedElement(XmlMappingConstant.Column, String.Format(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, "{0}{1}{2}", reader.Prefix, String.IsNullOrEmpty(reader.Prefix) ? "" : "/", reader.LocalName));
System.Data.Services (9)
System\Data\Services\Epm\EpmCustomContentDeSerializer.cs (1)
72String elementName = reader.LocalName;
System\Data\Services\Serializers\PlainXmlDeserializer.cs (6)
160propertyName = this.xmlReader.LocalName; 170if (propertyName != this.xmlReader.LocalName) 173Strings.PlainXml_IncorrectElementName(propertyName, this.xmlReader.LocalName)); 214string localName = this.xmlReader.LocalName; 270string elementName = reader.LocalName; 397string localName = reader.LocalName;
System\Data\Services\Serializers\SyndicationDeserializer.cs (1)
610string elementName = linkReader.LocalName;
System\Data\Services\WebUtil.cs (1)
1400AreSame(reader.LocalName, localName) && AreSame(reader.NamespaceURI, namespaceUri);
System.Data.Services.Client (11)
System\Data\Services\Client\AtomParser.cs (6)
345string elementName = reader.LocalName; 590this.reader.LocalName == "link", 667Debug.Assert(nestedReader.LocalName == "inline", "nestedReader.LocalName == 'inline'"); 810result.Name = this.reader.LocalName; 884Debug.Assert(this.reader.LocalName == "entry", "this.reader.LocalName == 'entry' - otherwise we're not reading the subtree"); 902string elementName = this.reader.LocalName;
System\Data\Services\Client\MaterializeFromAtom.cs (2)
498Util.AreSame(XmlConstants.AtomFeedElementName, this.reader.LocalName)) || 500Util.AreSame(XmlConstants.LinkCollectionElementName, this.reader.LocalName)),
System\Data\Services\Client\Util.cs (1)
416AreSame(reader.LocalName, localName) && AreSame(reader.NamespaceURI, namespaceUri);
System\Data\Services\Client\Xml\XmlAtomErrorReader.cs (1)
110Debug.Assert(reader.LocalName == XmlConstants.XmlErrorElementName, "reader.LocalName == XmlConstants.XmlErrorElementName");
System\Data\Services\Client\Xml\XmlWrappingReader.cs (1)
179return this.reader.LocalName;
System.Data.SqlXml (17)
System\Xml\Xsl\QIL\QilXmlReader.cs (14)
111s = r.LocalName; 112switch (r.LocalName) { 193string s = r.LocalName; 194switch (r.LocalName) { 234Debug.Assert(id != null, r.LocalName + " must have an id attribute"); 235Debug.Assert(!this.inFwdDecls || ann.XmlType != null, "Forward decl for " + r.LocalName + " '" + id + "' must have an xmlType attribute"); 238switch (r.LocalName) { 282Debug.Assert(r.LocalName == Enum.GetName(typeof(QilNodeType), nd.NodeType), "Id '" + id + "' is not not bound to a " + r.LocalName + " forward decl"); 302Debug.Assert(id != null, r.LocalName + " must have an id attribute"); 364Debug.Assert(nameToFactoryMethod.ContainsKey(r.LocalName), "Method " + r.LocalName + " could not be found on QilFactory"); 365facMethod = nameToFactoryMethod[r.LocalName]; 366Debug.Assert(facMethod.GetParameters().Length == list.Count, "NodeType " + r.LocalName + " does not allow " + list.Count + " parameters");
System\Xml\Xsl\Xslt\XsltInput.cs (3)
154rec.localName = reader.LocalName; 220string local = reader.LocalName; 353string local = reader.LocalName;
System.IdentityModel (71)
System\IdentityModel\DelegatingXmlDictionaryReader.cs (1)
143get { return _innerReader.LocalName; }
System\IdentityModel\ExclusiveCanonicalizationTransform.cs (1)
173throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new CryptographicException(SR.GetString(SR.ID0001, dictionaryManager.XmlSignatureDictionary.Algorithm, reader.LocalName)));
System\IdentityModel\IdentityModelWrappedXmlDictionaryReader.cs (1)
139return _reader.LocalName;
System\IdentityModel\Protocols\WSTrust\WSTrustRequestSerializer.cs (1)
102throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new NotSupportedException(SR.GetString(SR.ID2072, reader.LocalName)));
System\IdentityModel\Protocols\WSTrust\WSTrustSerializationHelper.cs (18)
45throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new WSTrustSerializationException(SR.GetString(SR.ID3032, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, trustConstants.Elements.RequestSecurityToken, trustConstants.NamespaceURI))); 178throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new WSTrustSerializationException(SR.GetString(SR.ID3136, trustConstants.Attributes.Dialect, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, rst.Claims.Dialect))); 578throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new WSTrustSerializationException(SR.GetString(SR.ID3223, trustConstants.Elements.Participants, trustConstants.NamespaceURI, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 610SR.GetString(SR.ID3136, WSAuthorizationConstants.Attributes.Name, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, attrValue))); 617SR.GetString(SR.ID3136, WSAuthorizationConstants.Attributes.Scope, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, attrValue))); 640throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new WSTrustSerializationException(SR.GetString(SR.ID3223, WSAuthorizationConstants.Elements.AdditionalContext, WSAuthorizationConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 649throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new WSTrustSerializationException(SR.GetString(SR.ID3007, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 1377throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new WSTrustSerializationException(SR.GetString(SR.ID3032, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, trustConstants.Elements.RequestSecurityTokenResponse, trustConstants.NamespaceURI))); 1501if ((reader.LocalName == trustConstants.Elements.ComputedKey) && (reader.NamespaceURI == trustConstants.NamespaceURI)) 1664throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new WSTrustSerializationException(SR.GetString(SR.ID3007, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 2163SR.GetString(SR.ID3032, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, trustConstants.Elements.Status, trustConstants.NamespaceURI))); 2173SR.GetString(SR.ID3032, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, trustConstants.Elements.Code, trustConstants.NamespaceURI))); 2201SR.GetString(SR.ID3032, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, trustConstants.Elements.BinaryExchange, trustConstants.NamespaceURI))); 2215SR.GetString(SR.ID3136, trustConstants.Attributes.ValueType, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, attrValue))); 2229SR.GetString(SR.ID3136, trustConstants.Attributes.EncodingType, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, attrValue))); 2249throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new WSTrustSerializationException(SR.GetString(SR.ID3215, encodingType, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, string.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "({0}, {1})", WSSecurity10Constants.EncodingTypes.Base64, WSSecurity10Constants.EncodingTypes.HexBinary)))); 2607SR.GetString(SR.ID3032, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, trustConstants.Elements.Issuer, trustConstants.NamespaceURI))); 2790string elementName = reader.LocalName;
System\IdentityModel\Tokens\BootstrapContext.cs (1)
46string tokenName = reader.LocalName;
System\IdentityModel\Tokens\EncryptedSecurityTokenHandler.cs (1)
218throw DiagnosticUtility.ThrowHelperInvalidOperation(SR.GetString(SR.ID4014, innerTokenReader.LocalName, innerTokenReader.NamespaceURI));
System\IdentityModel\Tokens\KeyInfoSerializer.cs (2)
135throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError( new XmlException( SR.GetString( SR.CannotReadToken, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, localReader.GetAttribute( XD.SecurityJan2004Dictionary.ValueType, null ) ) ) ); 272throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.CannotReadKeyIdentifierClause, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\IdentityModel\Tokens\RsaSecurityTokenHandler.cs (2)
101dicReader.LocalName, 115dicReader.LocalName,
System\IdentityModel\Tokens\Saml2SecurityTokenHandler.cs (10)
742throw DiagnosticUtility.ThrowHelperXml(reader, SR.GetString(SR.ID3061, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 893throw DiagnosticUtility.ThrowHelperXml(reader, SR.GetString(SR.ID3061, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 942throw DiagnosticUtility.ThrowHelperXml(reader, SR.GetString(SR.ID3061, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 2323throw DiagnosticUtility.ThrowHelperXml(reader, SR.GetString(SR.ID4104, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 2512TraceUtility.TraceString(TraceEventType.Warning, SR.GetString(SR.ID8006, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 2637throw DiagnosticUtility.ThrowHelperXml(plaintextReader, SR.GetString(SR.ID3061, plaintextReader.LocalName, plaintextReader.NamespaceURI)); 3440throw DiagnosticUtility.ThrowHelperXml(reader, SR.GetString(SR.ID3061, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 4064throw DiagnosticUtility.ThrowHelperXml(reader, SR.GetString(SR.ID4104, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 4904throw DiagnosticUtility.ThrowHelperXml(reader, SR.GetString(SR.ID4104, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 5003throw DiagnosticUtility.ThrowHelperXml(reader, SR.GetString(SR.ID3061, reader.LocalName, reader.NamespaceURI));
System\IdentityModel\Tokens\SamlSecurityTokenHandler.cs (16)
1590throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4065, SamlConstants.ElementNames.Action, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 1637throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4065, SamlConstants.ElementNames.Advice, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 1669TraceUtility.TraceString(TraceEventType.Warning, SR.GetString(SR.ID8005, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 2033throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4080, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 2085throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4082, SamlConstants.ElementNames.AudienceRestrictionCondition, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 2107throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4082, SamlConstants.ElementNames.Audience, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 2174throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4082, SamlConstants.ElementNames.DoNotCacheCondition, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 2245throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4085, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 2310throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4082, SamlConstants.ElementNames.Subject, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 2514throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4082, SamlConstants.ElementNames.AttributeStatement, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 2852throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4082, SamlConstants.ElementNames.AuthenticationStatement, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 2910throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4082, SamlConstants.ElementNames.AuthorityBinding, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 3147throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4082, SamlConstants.ElementNames.AuthorizationDecisionStatement, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 3205throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new SecurityTokenException(SR.GetString(SR.ID4208, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 3276throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4082, SamlConstants.ElementNames.Evidence, SamlConstants.Namespace, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 3294throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new SecurityTokenException(SR.GetString(SR.ID4210, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\IdentityModel\Tokens\SamlSerializer.cs (2)
105throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.SAMLUnableToLoadUnknownElement, reader.LocalName))); 154throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.SAMLUnableToLoadUnknownElement, reader.LocalName)));
System\IdentityModel\Tokens\SecurityTokenElement.cs (1)
162throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new InvalidOperationException(SR.GetString(SR.ID4051, securityTokenXml, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\IdentityModel\Tokens\SessionSecurityToken.cs (2)
917throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new SecurityTokenException(SR.GetString(SR.ID3007, dictionaryReader.LocalName, dictionaryReader.NamespaceURI))); 1749throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new SecurityTokenException(SR.GetString(SR.ID4289, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\IdentityModel\Tokens\UserNameSecurityTokenHandler.cs (2)
111reader.LocalName, 151throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.ID4060, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, WSSecurity10Constants.Elements.UsernameToken, WSSecurity10Constants.Namespace)));
System\IdentityModel\Tokens\WSSecurityJan2004.cs (1)
262throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.CannotReadKeyIdentifierClause, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\IdentityModel\Tokens\X509DataSecurityKeyIdentifierClauseSerializer.cs (3)
68SR.GetString(SR.ID3032, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, XmlSignatureConstants.Elements.X509Data, XmlSignatureConstants.Namespace)); 190throw DiagnosticUtility.ThrowHelperInvalidOperation(SR.GetString(SR.ID3032, dictionaryReader.LocalName, dictionaryReader.NamespaceURI, XmlSignatureConstants.Elements.X509IssuerName, XmlSignatureConstants.Namespace)); 197throw DiagnosticUtility.ThrowHelperInvalidOperation(SR.GetString(SR.ID3032, dictionaryReader.LocalName, dictionaryReader.NamespaceURI, XmlSignatureConstants.Elements.X509SerialNumber, XmlSignatureConstants.Namespace));
System\IdentityModel\Tokens\X509SecurityTokenHandler.cs (1)
435dicReader.LocalName,
System\IdentityModel\WrappedReader.cs (2)
257this.xmlTokens.AddElement(base.InnerReader.Prefix, base.InnerReader.LocalName, base.InnerReader.NamespaceURI, isEmpty); 262this.xmlTokens.AddAttribute(base.InnerReader.Prefix, base.InnerReader.LocalName, base.InnerReader.NamespaceURI, base.InnerReader.Value);
System\IdentityModel\WrappedXmlDictionaryReader.cs (1)
111return this.reader.LocalName;
System\IdentityModel\XmlAttributeHolder.cs (1)
74string localName = reader.LocalName;
System\IdentityModel\XmlUtil.cs (1)
188SR.GetString(SR.ID4104, reader.LocalName, reader.NamespaceURI));
System.Runtime.Serialization (20)
System\Runtime\Serialization\XmlReaderDelegator.cs (3)
81return localName == reader.LocalName; 97return localName.Value == reader.LocalName; 1151get { return reader.LocalName; }
System\Runtime\Serialization\XmlSerializableReader.cs (1)
72public override string LocalName { get { return InnerReader.LocalName; } }
System\Runtime\Serialization\XmlSerializableServices.cs (1)
56xmlReader.LocalName != "xmlns";
System\Xml\XmlDictionaryReader.cs (5)
244return this.LocalName == localName; 322string localName = this.LocalName; 348string localName = this.LocalName; 1015localName = this.LocalName; 1458return reader.LocalName;
System\Xml\XmlDictionaryWriter.cs (3)
755WriteStartElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 769WriteStartAttribute(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 859WriteArrayNode(reader, reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, type);
System\Xml\XmlExceptionHelper.cs (2)
71return SR.GetString(SR.XmlFoundElement, GetName(reader.Prefix, reader.LocalName), reader.NamespaceURI); 73return SR.GetString(SR.XmlFoundEndElement, GetName(reader.Prefix, reader.LocalName), reader.NamespaceURI);
System\Xml\XmlMtomReader.cs (5)
290if (xmlReader.LocalName == MtomGlobals.XopIncludeHrefLocalName && xmlReader.NamespaceURI == MtomGlobals.XopIncludeHrefNamespace) 293throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.MtomXopIncludeInvalidXopAttributes, xmlReader.LocalName, MtomGlobals.XopIncludeNamespace))); 319throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.MtomXopIncludeInvalidXopElement, xmlReader.LocalName, MtomGlobals.XopIncludeNamespace))); 629return xmlReader.LocalName; 1548return (readState == ReadState.Interactive) ? String.Empty : parentReader.LocalName;
System.ServiceModel (125)
System\ServiceModel\Channels\AddressHeader.cs (2)
328name = reader.LocalName; 364writer.WriteStartElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI);
System\ServiceModel\Channels\ContextMessageHeader.cs (1)
127if (reader.LocalName != ContextPropertyElement || reader.NamespaceURI != ContextHeaderNamespace)
System\ServiceModel\Channels\Message.cs (1)
1874string localName = reader.LocalName;
System\ServiceModel\Channels\MessageFault.cs (4)
566if (ShouldWriteDetailAttribute(version, r.Prefix, r.LocalName, r.Value)) 568writer.WriteAttributeString(r.Prefix, r.LocalName, r.NamespaceURI, r.Value); 594if (ShouldWriteDetailAttribute(version, r.Prefix, r.LocalName, r.Value)) 596writer.WriteAttributeString(r.Prefix, r.LocalName, r.NamespaceURI, r.Value);
System\ServiceModel\Channels\MessageHeader.cs (2)
448writer.WriteStartElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 515name = reader.LocalName;
System\ServiceModel\Channels\MessageHeaders.cs (1)
1661writer.WriteStartElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI);
System\ServiceModel\Channels\WsrmFault.cs (2)
734|| (headerReader.LocalName != detailName)) 759&& (headerReader.LocalName == detailName))
System\ServiceModel\Description\MetadataExchangeClient.cs (2)
724return reader.LocalName == MetadataStrings.XmlSchema.Schema 730return reader.LocalName == MetadataStrings.MetadataExchangeStrings.Metadata
System\ServiceModel\Description\MetadataSet.cs (9)
439if (!processOuterElement || (((object)Reader.LocalName == (object)id1_Metadata && (object)Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item))) 497if (((object)Reader.LocalName == (object)id4_MetadataSection && (object)Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) 537if (!paramsRead[1] && ((object)Reader.LocalName == (object)id5_Dialect && (object)Reader.NamespaceURI == (object)id6_Item)) 542else if (!paramsRead[2] && ((object)Reader.LocalName == (object)id7_Identifier && (object)Reader.NamespaceURI == (object)id6_Item)) 568if (!paramsRead[3] && ((object)Reader.LocalName == (object)id1_Metadata && (object)Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) 573else if (!paramsRead[3] && ((object)Reader.LocalName == (object)id8_schema && (object)Reader.NamespaceURI == (object)id9_Item)) 580else if (!paramsRead[3] && ((object)Reader.LocalName == (object)id10_definitions && (object)Reader.NamespaceURI == (object)id11_Item)) 587else if (!paramsRead[3] && ((object)Reader.LocalName == (object)id12_MetadataReference && (object)Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) 592else if (!paramsRead[3] && ((object)Reader.LocalName == (object)id13_Location && (object)Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item))
System\ServiceModel\Diagnostics\MessageLogTraceRecord.cs (2)
206dictionaryWriter.WriteStartElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 208if (0 == String.CompareOrdinal(reader.LocalName, "Header"))
System\ServiceModel\Dispatcher\EndpointAddressProcessor.cs (7)
65AppendString(builder, reader.LocalName); 81if (reader.LocalName == AddressingStrings.IsReferenceParameter && reader.NamespaceURI == Addressing10Strings.Namespace) 87if ((reader.LocalName == TypeLN && reader.NamespaceURI == XsiNs) || 88(reader.NamespaceURI == SerNs && (reader.LocalName == ItemTypeLN || reader.LocalName == FactoryTypeLN))) 94else if (reader.LocalName == XD.UtilityDictionary.IdAttribute.Value && reader.NamespaceURI == XD.UtilityDictionary.Namespace.Value) 99attrSet.Add(new Attr(reader.LocalName, reader.NamespaceURI, val));
System\ServiceModel\Dispatcher\OperationFormatter.cs (1)
552TraceUtility.TraceEvent(TraceEventType.Verbose, TraceCode.ElementIgnored, SR.GetString(SR.SFxTraceCodeElementIgnored), new StringTraceRecord("Element", xmlReader.NamespaceURI + ":" + xmlReader.LocalName));
System\ServiceModel\Dispatcher\SeekableMessageNavigator.cs (4)
1897this.nodes[a].name = reader.LocalName; 1906string name = reader.Prefix.Length == 0 ? string.Empty : reader.LocalName; 1942this.nodes[n].name = reader.LocalName; 1976this.nodes[n].name = reader.LocalName;
System\ServiceModel\Dispatcher\XPathMessageFilter.cs (3)
449if (found || reader.LocalName != DialectAttr || reader.NamespaceURI != WSEventingNamespace) 516if (reader.LocalName == NodeQuotaAttr && reader.NamespaceURI.Length == 0) 533if (reader.LocalName != InnerElem)
System\ServiceModel\EndpointAddress.cs (5)
718throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(CreateXmlException(reader, SR.GetString(SR.AddressingExtensionInBadNS, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 761throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(CreateXmlException(reader, SR.GetString(SR.UnexpectedElementExpectingElement, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, XD.AddressingDictionary.Address.Value, XD.Addressing200408Dictionary.Namespace.Value))); 913throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(CreateXmlException(reader, SR.GetString(SR.UnexpectedElementExpectingElement, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, XD.AddressingDictionary.Address.Value, XD.Addressing10Dictionary.Namespace.Value))); 1106throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(CreateXmlException(reader, SR.GetString(SR.AddressingExtensionInBadNS, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 1163throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(CreateXmlException(reader, SR.GetString(SR.AddressingExtensionInBadNS, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\ServiceModel\Security\DecryptedHeader.cs (1)
43this.name = reader.LocalName;
System\ServiceModel\Security\ReceiveSecurityHeader.cs (1)
1629string localName = reader.LocalName;
System\ServiceModel\Security\SecurityAppliedMessage.cs (1)
118writer.WriteStartElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI);
System\ServiceModel\Security\SecurityVerifiedMessage.cs (1)
409writer.WriteStartElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI);
System\ServiceModel\Security\WSSecurityPolicy.cs (1)
2336if (metadataReader.LocalName == MetadataStrings.MetadataExchangeStrings.Metadata
System\ServiceModel\Security\WSSecurityTokenSerializer.cs (1)
244throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.CannotReadToken, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, localReader.GetAttribute(XD.SecurityJan2004Dictionary.ValueType, null))));
System\ServiceModel\Security\WSTrust.cs (1)
491localName = reader.LocalName;
System\ServiceModel\Syndication\Atom10FeedFormatter.cs (27)
144throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.UnknownFeedXml, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 171if (reader.LocalName == Atom10Constants.TermTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 175else if (reader.LocalName == Atom10Constants.SchemeTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 179else if (reader.LocalName == Atom10Constants.LabelTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 186string name = reader.LocalName; 602if (reader.LocalName == Atom10Constants.TypeTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 607string name = reader.LocalName; 742if (reader.LocalName == Atom10Constants.TypeTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 746else if (reader.LocalName == Atom10Constants.SourceTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 750else if (!FeedUtils.IsXmlns(reader.LocalName, reader.NamespaceURI)) 754result.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value); 796if (reader.LocalName == "lang" && reader.NamespaceURI == XmlNs) 800else if (reader.LocalName == "base" && reader.NamespaceURI == XmlNs) 807string name = reader.LocalName; 817result.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value); 913string name = reader.LocalName; 928result.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value); 1001if (reader.LocalName == "base" && reader.NamespaceURI == XmlNs) 1005else if (reader.LocalName == Atom10Constants.TypeTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 1009else if (reader.LocalName == Atom10Constants.RelativeTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 1013else if (reader.LocalName == Atom10Constants.TitleTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 1017else if (reader.LocalName == Atom10Constants.LengthTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 1021else if (reader.LocalName == Atom10Constants.HrefTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 1025else if (!FeedUtils.IsXmlns(reader.LocalName, reader.NamespaceURI)) 1029link.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value); 1121string name = reader.LocalName; 1131result.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value);
System\ServiceModel\Syndication\Atom10ItemFormatter.cs (1)
137throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.UnknownItemXml, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\ServiceModel\Syndication\AtomPub10CategoriesDocumentFormatter.cs (1)
137throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.UnknownDocumentXml, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\ServiceModel\Syndication\AtomPub10ServiceDocumentFormatter.cs (23)
121throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.UnknownDocumentXml, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 234if (reader.LocalName == "base" && reader.NamespaceURI == Atom10FeedFormatter.XmlNs) 238else if (reader.LocalName == "lang" && reader.NamespaceURI == Atom10FeedFormatter.XmlNs) 242else if (reader.LocalName == App10Constants.Fixed && reader.NamespaceURI == string.Empty) 246else if (reader.LocalName == Atom10Constants.SchemeTag && reader.NamespaceURI == string.Empty) 253string name = reader.LocalName; 263inlineCategories.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value); 328if (reader.LocalName == "base" && reader.NamespaceURI == Atom10FeedFormatter.XmlNs) 332else if (reader.LocalName == "lang" && reader.NamespaceURI == Atom10FeedFormatter.XmlNs) 336else if (reader.LocalName == App10Constants.Href && reader.NamespaceURI == string.Empty) 343string name = reader.LocalName; 353referencedCategories.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value); 455if (reader.LocalName == "base" && reader.NamespaceURI == Atom10FeedFormatter.XmlNs) 459else if (reader.LocalName == App10Constants.Href && reader.NamespaceURI == string.Empty) 466string name = reader.LocalName; 476result.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value); 558if (reader.LocalName == "lang" && reader.NamespaceURI == Atom10FeedFormatter.XmlNs) 562else if (reader.LocalName == "base" && reader.NamespaceURI == Atom10FeedFormatter.XmlNs) 569string name = reader.LocalName; 579result.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value); 647if (reader.LocalName == "base" && reader.NamespaceURI == Atom10FeedFormatter.XmlNs) 654string name = reader.LocalName; 664result.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value);
System\ServiceModel\Syndication\Rss20FeedFormatter.cs (10)
156throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.UnknownFeedXml, reader.LocalName, reader.NamespaceURI))); 488if (reader.LocalName == "base" && reader.NamespaceURI == Atom10FeedFormatter.XmlNs) 492else if (!FeedUtils.IsXmlns(reader.LocalName, reader.NamespaceURI)) 496link.AttributeExtensions.Add(new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI), reader.Value); 532string name = reader.LocalName; 581string name = reader.LocalName; 677string name = reader.LocalName; 770string name = reader.LocalName; 836string name = reader.LocalName; 890string name = reader.LocalName;
System\ServiceModel\Syndication\Rss20ItemFormatter.cs (1)
155throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.UnknownItemXml, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\ServiceModel\Syndication\SyndicationElementExtension.cs (2)
32this.outerName = xmlReader.LocalName; 326name = reader.LocalName;
System\ServiceModel\Syndication\SyndicationElementExtensionCollection.cs (1)
236base.Add(new SyndicationElementExtension(this.buffer, index, reader.LocalName, reader.NamespaceURI));
System\ServiceModel\Syndication\SyndicationFeed.cs (1)
280throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.UnknownFeedXml, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\ServiceModel\Syndication\SyndicationFeedFormatter.cs (3)
542TraceUtility.TraceEvent(TraceEventType.Information, TraceCode.SyndicationProtocolElementIgnoredOnRead, SR.GetString(SR.TraceCodeSyndicationProtocolElementIgnoredOnRead, reader.NodeType, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)); 586return SR.GetString(SR.XmlFoundElement, GetName(reader.Prefix, reader.LocalName), reader.NamespaceURI); 588return SR.GetString(SR.XmlFoundEndElement, GetName(reader.Prefix, reader.LocalName), reader.NamespaceURI);
System\ServiceModel\Syndication\SyndicationItem.cs (1)
228throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new XmlException(SR.GetString(SR.UnknownItemXml, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)));
System\ServiceModel\Syndication\XmlSyndicationContent.cs (1)
35string name = reader.LocalName;
System.ServiceModel.Web (1)
System\ServiceModel\Dispatcher\SingleBodyParameterMessageFormatter.cs (1)
304throw DiagnosticUtility.ExceptionUtility.ThrowHelperError(new SerializationException(SR2.GetString(SR2.CannotDeserializeBody, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, operationName, contractName, contractNs, this.serializerType)));
System.Web (1)
UI\WebControls\AdRotator.cs (1)
553dict.Add(reader.LocalName, reader.ReadString());
System.Web.Extensions (77)
Compilation\XmlSerializer\DataSvcMapFileSerializer.cs (24)
207if (((object) Reader.LocalName == (object)id1_ReferenceGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 239if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_ID && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 261if (((object) Reader.LocalName == (object)id6_MetadataSources && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 274if (((object) Reader.LocalName == (object)id7_MetadataSource && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 296if (((object) Reader.LocalName == (object)id8_Metadata && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 309if (((object) Reader.LocalName == (object)id9_MetadataFile && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 331if (((object) Reader.LocalName == (object)id10_Extensions && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 344if (((object) Reader.LocalName == (object)id11_ExtensionFile && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 366if (((object) Reader.LocalName == (object)id12_Parameters && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 379if (((object) Reader.LocalName == (object)id13_Parameter && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 430if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id14_Name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 434else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id15_Value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 480if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id16_FileName && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 484else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id14_Name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 530if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id16_FileName && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 534else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id17_MetadataType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 538else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_ID && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 542else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id18_Ignore && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 547else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id19_IsMergeResult && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 552else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id20_SourceId && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 557else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id21_SourceUrl && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 616if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_Address && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 620else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id23_Protocol && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 624else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id20_SourceId && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) {
Compilation\XmlSerializer\SvcMapFileSerializer.cs (53)
394if (((object) Reader.LocalName == (object)id1_ReferenceGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 425if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_ID && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 447if (((object) Reader.LocalName == (object)id6_ClientOptions && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 453if (((object) Reader.LocalName == (object)id7_MetadataSources && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 466if (((object) Reader.LocalName == (object)id8_MetadataSource && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 488if (((object) Reader.LocalName == (object)id9_Metadata && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 501if (((object) Reader.LocalName == (object)id10_MetadataFile && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 523if (((object) Reader.LocalName == (object)id11_Extensions && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 536if (((object) Reader.LocalName == (object)id12_ExtensionFile && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 587if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id13_FileName && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 591else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id14_Name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 637if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id13_FileName && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 641else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id15_MetadataType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 645else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_ID && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 649else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id16_Ignore && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 654else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id17_IsMergeResult && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 659else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id18_SourceId && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 664else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id19_SourceUrl && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 723if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id20_Address && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 727else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id21_Protocol && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 731else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id18_SourceId && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 798if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_GenerateAsynchronousMethods && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 804else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id23_Item && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 810else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id24_EnableDataBinding && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 816else if (((object) Reader.LocalName == (object)id25_ExcludedTypes && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 829if (((object) Reader.LocalName == (object)id26_ExcludedType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 846else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id27_ImportXmlTypes && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 852else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id28_GenerateInternalTypes && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 858else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id29_GenerateMessageContracts && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 864else if (((object) Reader.LocalName == (object)id30_NamespaceMappings && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 877if (((object) Reader.LocalName == (object)id31_NamespaceMapping && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 894else if (((object) Reader.LocalName == (object)id32_CollectionMappings && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 907if (((object) Reader.LocalName == (object)id33_CollectionMapping && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 924else if (!paramsRead[9] && ((object) Reader.LocalName == (object)id34_GenerateSerializableTypes && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 930else if (!paramsRead[10] && ((object) Reader.LocalName == (object)id35_Serializer && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 936else if (!paramsRead[11] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_UseSerializerForFaults && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 942else if (!paramsRead[12] && ((object) Reader.LocalName == (object)id37_Wrapped && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 948else if (!paramsRead[13] && ((object) Reader.LocalName == (object)id38_ReferenceAllAssemblies && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 954else if (((object) Reader.LocalName == (object)id39_ReferencedAssemblies && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 967if (((object) Reader.LocalName == (object)id40_ReferencedAssembly && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 984else if (((object) Reader.LocalName == (object)id41_ReferencedDataContractTypes && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 997if (((object) Reader.LocalName == (object)id42_ReferencedDataContractType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 1014else if (((object) Reader.LocalName == (object)id43_ServiceContractMappings && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 1027if (((object) Reader.LocalName == (object)id44_ServiceContractMapping && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 1073if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id14_Name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 1077else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id46_TargetNamespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 1081else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id47_TypeName && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 1127if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id47_TypeName && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 1173if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id49_AssemblyName && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 1228if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id47_TypeName && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 1232else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id51_Category && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 1287if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id46_TargetNamespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 1291else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id52_ClrNamespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) {
System.Web.Services (572)
System\Web\Services\Description\ServiceDescriptionSerializer.cs (541)
4118if (((object) Reader.LocalName == (object)id1_definitions && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4154if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4158else if (!paramsRead[11] && ((object) Reader.LocalName == (object)id6_targetNamespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4164((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 4185if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4189else if (((object) Reader.LocalName == (object)id8_import && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4192else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id9_types && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4196else if (((object) Reader.LocalName == (object)id10_message && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4199else if (((object) Reader.LocalName == (object)id11_portType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4202else if (((object) Reader.LocalName == (object)id12_binding && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4205else if (((object) Reader.LocalName == (object)id13_service && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4242if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4248((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 4269if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4273else if (((object) Reader.LocalName == (object)id15_port && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4309if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4313else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id12_binding && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4319((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 4340if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4344else if (((object) Reader.LocalName == (object)id17_address && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id18_Item)) { 4347else if (((object) Reader.LocalName == (object)id17_address && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id19_Item)) { 4350else if (((object) Reader.LocalName == (object)id17_address && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id20_Item)) { 4383if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4387else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id23_location && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4433if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4437else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id23_location && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4483if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4487else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id23_location && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4537if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4541else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id27_type && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4547((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 4568if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4572else if (((object) Reader.LocalName == (object)id12_binding && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id18_Item)) { 4575else if (((object) Reader.LocalName == (object)id12_binding && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id19_Item)) { 4578else if (((object) Reader.LocalName == (object)id12_binding && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id20_Item)) { 4581else if (((object) Reader.LocalName == (object)id28_operation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4618if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4624((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 4645if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4649else if (((object) Reader.LocalName == (object)id28_operation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id18_Item)) { 4652else if (((object) Reader.LocalName == (object)id28_operation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id19_Item)) { 4655else if (((object) Reader.LocalName == (object)id28_operation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id20_Item)) { 4658else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id30_input && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4662else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id31_output && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4666else if (((object) Reader.LocalName == (object)id32_fault && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4702if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4708((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 4729if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4733else if (((object) Reader.LocalName == (object)id32_fault && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id19_Item)) { 4736else if (((object) Reader.LocalName == (object)id32_fault && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id20_Item)) { 4769if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4773else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id35_use && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4777else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4781else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4785else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id37_encodingStyle && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4839if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4843else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id35_use && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4847else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4851else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4855else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id37_encodingStyle && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4912if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 4918((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 4939if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 4943else if (((object) Reader.LocalName == (object)id40_content && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id41_Item)) { 4946else if (((object) Reader.LocalName == (object)id42_mimeXml && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id41_Item)) { 4949else if (((object) Reader.LocalName == (object)id43_multipartRelated && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id41_Item)) { 4952else if (((object) Reader.LocalName == (object)id44_text && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id45_Item)) { 4955else if (((object) Reader.LocalName == (object)id46_body && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id19_Item)) { 4958else if (((object) Reader.LocalName == (object)id47_header && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id19_Item)) { 4961else if (((object) Reader.LocalName == (object)id46_body && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id20_Item)) { 4964else if (((object) Reader.LocalName == (object)id47_header && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id20_Item)) { 4997if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5001else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id10_message && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5005else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id49_part && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5009else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id35_use && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5013else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id37_encodingStyle && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5017else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5036if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id50_headerfault && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id20_Item)) { 5069if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5073else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id10_message && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5077else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id49_part && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5081else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id35_use && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5085else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id37_encodingStyle && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5089else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5135if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5139else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id35_use && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5143else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5147else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id37_encodingStyle && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5151else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id53_parts && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5197if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5201else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id10_message && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5205else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id49_part && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5209else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id35_use && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5213else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id37_encodingStyle && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5217else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5236if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id50_headerfault && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id19_Item)) { 5269if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5273else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id10_message && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5277else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id49_part && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5281else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id35_use && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5285else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id37_encodingStyle && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5289else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5335if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5339else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id35_use && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5343else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5347else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id37_encodingStyle && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5351else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id53_parts && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5398if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5417if (((object) Reader.LocalName == (object)id57_match && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id45_Item)) { 5450if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5454else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id27_type && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5458else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id59_group && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5462else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id60_capture && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5466else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id61_repeats && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5470else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id62_pattern && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5474else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id63_ignoreCase && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5493if (((object) Reader.LocalName == (object)id57_match && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id45_Item)) { 5526if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5545if (((object) Reader.LocalName == (object)id49_part && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id41_Item)) { 5578if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5597if (((object) Reader.LocalName == (object)id40_content && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id41_Item)) { 5600else if (((object) Reader.LocalName == (object)id42_mimeXml && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id41_Item)) { 5603else if (((object) Reader.LocalName == (object)id44_text && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id45_Item)) { 5606else if (((object) Reader.LocalName == (object)id46_body && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id19_Item)) { 5609else if (((object) Reader.LocalName == (object)id46_body && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id20_Item)) { 5641if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5645else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id49_part && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5691if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5695else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id49_part && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5699else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id27_type && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5748if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5754((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 5775if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5779else if (((object) Reader.LocalName == (object)id69_urlEncoded && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id18_Item)) { 5782else if (((object) Reader.LocalName == (object)id70_urlReplacement && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id18_Item)) { 5785else if (((object) Reader.LocalName == (object)id40_content && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id41_Item)) { 5788else if (((object) Reader.LocalName == (object)id42_mimeXml && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id41_Item)) { 5791else if (((object) Reader.LocalName == (object)id43_multipartRelated && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id41_Item)) { 5794else if (((object) Reader.LocalName == (object)id44_text && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id45_Item)) { 5797else if (((object) Reader.LocalName == (object)id46_body && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id19_Item)) { 5800else if (((object) Reader.LocalName == (object)id47_header && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id19_Item)) { 5803else if (((object) Reader.LocalName == (object)id46_body && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id20_Item)) { 5806else if (((object) Reader.LocalName == (object)id47_header && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id20_Item)) { 5839if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5885if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5931if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 5935else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id74_soapAction && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5939else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id75_style && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5943else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id76_soapActionRequired && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 5997if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6001else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id74_soapAction && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6005else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id75_style && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6059if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6063else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id23_location && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6109if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6113else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id80_transport && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6117else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id75_style && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6163if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6167else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id80_transport && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6171else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id75_style && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6217if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id22_required && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6221else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id83_verb && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6271if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6277((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 6298if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6302else if (((object) Reader.LocalName == (object)id28_operation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6340if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6344else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id86_parameterOrder && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6350((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 6371if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6375else if (((object) Reader.LocalName == (object)id30_input && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6378else if (((object) Reader.LocalName == (object)id31_output && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6381else if (((object) Reader.LocalName == (object)id32_fault && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6417if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6421else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id10_message && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6427((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 6448if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6485if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6489else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id10_message && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6495((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 6516if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6553if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6557else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id10_message && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6563((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 6584if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6622if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6628((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 6649if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6653else if (((object) Reader.LocalName == (object)id49_part && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6689if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6693else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id92_element && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6697else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id27_type && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6703((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 6724if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6764((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 6785if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 6789else if (((object) Reader.LocalName == (object)id94_schema && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6827if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id97_attributeFormDefault && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6831else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id98_blockDefault && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6835else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id99_finalDefault && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6839else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id100_elementFormDefault && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6843else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id6_targetNamespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6847else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id101_version && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6851else if (!paramsRead[9] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6857((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 6878if (((object) Reader.LocalName == (object)id103_include && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6881else if (((object) Reader.LocalName == (object)id8_import && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6884else if (((object) Reader.LocalName == (object)id104_redefine && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6887else if (((object) Reader.LocalName == (object)id105_simpleType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6890else if (((object) Reader.LocalName == (object)id106_complexType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6893else if (((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6896else if (((object) Reader.LocalName == (object)id108_notation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6899else if (((object) Reader.LocalName == (object)id59_group && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6902else if (((object) Reader.LocalName == (object)id92_element && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6905else if (((object) Reader.LocalName == (object)id109_attribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6908else if (((object) Reader.LocalName == (object)id110_attributeGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6945if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6949else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 6955((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 6976if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6980else if (((object) Reader.LocalName == (object)id109_attribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6983else if (((object) Reader.LocalName == (object)id110_attributeGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 6986else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id112_anyAttribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7023if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7027else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7031else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id114_processContents && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7037((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7058if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7096if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7102((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7123if (((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7126else if (((object) Reader.LocalName == (object)id116_appinfo && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7162if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id118_source && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7168((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7223if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id118_source && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7227else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id120_lang && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id121_Item)) { 7233((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7297if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7301else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id123_ref && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7307((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7328if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7365if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7369else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id125_default && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7373else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7377else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id127_form && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7381else if (!paramsRead[7] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7385else if (!paramsRead[8] && ((object) Reader.LocalName == (object)id123_ref && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7389else if (!paramsRead[9] && ((object) Reader.LocalName == (object)id27_type && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7393else if (!paramsRead[11] && ((object) Reader.LocalName == (object)id35_use && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7399((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7420if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7424else if (!paramsRead[10] && ((object) Reader.LocalName == (object)id105_simpleType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7461if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7465else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7469else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id129_final && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7475((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7496if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7500else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id130_list && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7504else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id131_restriction && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7508else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id132_union && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7548if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7552else if (((object) Reader.LocalName == (object)id134_memberTypes && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7561((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7584if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7588else if (((object) Reader.LocalName == (object)id105_simpleType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7626if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7630else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id136_base && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7636((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7657if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7661else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id105_simpleType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7665else if (((object) Reader.LocalName == (object)id137_fractionDigits && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7668else if (((object) Reader.LocalName == (object)id138_minInclusive && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7671else if (((object) Reader.LocalName == (object)id139_maxLength && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7674else if (((object) Reader.LocalName == (object)id140_length && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7677else if (((object) Reader.LocalName == (object)id141_totalDigits && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7680else if (((object) Reader.LocalName == (object)id62_pattern && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7683else if (((object) Reader.LocalName == (object)id142_enumeration && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7686else if (((object) Reader.LocalName == (object)id143_maxInclusive && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7689else if (((object) Reader.LocalName == (object)id144_maxExclusive && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7692else if (((object) Reader.LocalName == (object)id145_whiteSpace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7695else if (((object) Reader.LocalName == (object)id146_minExclusive && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7698else if (((object) Reader.LocalName == (object)id147_minLength && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7734if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7738else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7742else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7748((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7769if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7806if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7810else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7814else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7820((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7841if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7878if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7882else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7886else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7892((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7913if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 7950if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7954else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7958else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 7964((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 7985if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8022if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8026else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8030else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8036((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8057if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8094if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8098else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8102else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8108((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8129if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8166if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8170else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8174else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8180((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8201if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8238if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8242else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8246else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8252((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8273if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8310if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8314else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8318else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8324((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8345if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8382if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8386else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8390else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8396((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8417if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8454if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8458else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8462else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8468((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8489if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8526if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8530else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id149_value && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8534else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8540((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8561if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8598if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8602else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id162_itemType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8608((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8629if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8633else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id105_simpleType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8711if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8715else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id164_minOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8719else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id165_maxOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8723else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id166_abstract && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8727else if (!paramsRead[7] && ((object) Reader.LocalName == (object)id167_block && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8731else if (!paramsRead[8] && ((object) Reader.LocalName == (object)id125_default && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8735else if (!paramsRead[9] && ((object) Reader.LocalName == (object)id129_final && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8739else if (!paramsRead[10] && ((object) Reader.LocalName == (object)id126_fixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8743else if (!paramsRead[11] && ((object) Reader.LocalName == (object)id127_form && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8747else if (!paramsRead[12] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8751else if (!paramsRead[13] && ((object) Reader.LocalName == (object)id168_nillable && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8755else if (!paramsRead[14] && ((object) Reader.LocalName == (object)id123_ref && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8759else if (!paramsRead[15] && ((object) Reader.LocalName == (object)id169_substitutionGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8763else if (!paramsRead[16] && ((object) Reader.LocalName == (object)id27_type && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8769((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8790if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8794else if (!paramsRead[17] && ((object) Reader.LocalName == (object)id105_simpleType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8798else if (!paramsRead[17] && ((object) Reader.LocalName == (object)id106_complexType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8802else if (((object) Reader.LocalName == (object)id170_key && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8805else if (((object) Reader.LocalName == (object)id171_unique && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8808else if (((object) Reader.LocalName == (object)id172_keyref && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8845if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8849else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8853else if (!paramsRead[7] && ((object) Reader.LocalName == (object)id174_refer && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8859((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8880if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8884else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id175_selector && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8888else if (((object) Reader.LocalName == (object)id176_field && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8924if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8928else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id178_xpath && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8934((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 8955if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 8993if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 8997else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9003((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9024if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9028else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id175_selector && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9032else if (((object) Reader.LocalName == (object)id176_field && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9069if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9073else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9079((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9100if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9104else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id175_selector && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9108else if (((object) Reader.LocalName == (object)id176_field && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9145if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9149else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9153else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id129_final && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9157else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id166_abstract && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9161else if (!paramsRead[7] && ((object) Reader.LocalName == (object)id167_block && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9165else if (!paramsRead[8] && ((object) Reader.LocalName == (object)id182_mixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9171((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9192if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9196else if (!paramsRead[9] && ((object) Reader.LocalName == (object)id183_complexContent && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9200else if (!paramsRead[9] && ((object) Reader.LocalName == (object)id184_simpleContent && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9204else if (!paramsRead[10] && ((object) Reader.LocalName == (object)id59_group && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9208else if (!paramsRead[10] && ((object) Reader.LocalName == (object)id185_sequence && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9212else if (!paramsRead[10] && ((object) Reader.LocalName == (object)id186_choice && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9216else if (!paramsRead[10] && ((object) Reader.LocalName == (object)id187_all && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9220else if (((object) Reader.LocalName == (object)id109_attribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9223else if (((object) Reader.LocalName == (object)id110_attributeGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9226else if (!paramsRead[12] && ((object) Reader.LocalName == (object)id112_anyAttribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9264if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9268else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id164_minOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9272else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id165_maxOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9278((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9299if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9303else if (((object) Reader.LocalName == (object)id92_element && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9340if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9344else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id164_minOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9348else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id165_maxOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9354((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9375if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9379else if (((object) Reader.LocalName == (object)id190_any && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9382else if (((object) Reader.LocalName == (object)id186_choice && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9385else if (((object) Reader.LocalName == (object)id185_sequence && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9388else if (((object) Reader.LocalName == (object)id92_element && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9391else if (((object) Reader.LocalName == (object)id59_group && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9427if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9431else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id164_minOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9435else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id165_maxOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9439else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id123_ref && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9445((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9466if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9504if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9508else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id164_minOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9512else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id165_maxOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9518((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9539if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9543else if (((object) Reader.LocalName == (object)id92_element && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9546else if (((object) Reader.LocalName == (object)id185_sequence && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9549else if (((object) Reader.LocalName == (object)id190_any && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9552else if (((object) Reader.LocalName == (object)id186_choice && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9555else if (((object) Reader.LocalName == (object)id59_group && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9591if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9595else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id164_minOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9599else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id165_maxOccurs && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9603else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9607else if (!paramsRead[7] && ((object) Reader.LocalName == (object)id114_processContents && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9613((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9634if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9671if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9677((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9698if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9702else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id131_restriction && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9706else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id195_extension && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9744if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9748else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id136_base && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9754((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9775if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9779else if (((object) Reader.LocalName == (object)id110_attributeGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9782else if (((object) Reader.LocalName == (object)id109_attribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9785else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id112_anyAttribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9824if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9828else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id136_base && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9834((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9855if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9859else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id105_simpleType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9863else if (((object) Reader.LocalName == (object)id138_minInclusive && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9866else if (((object) Reader.LocalName == (object)id144_maxExclusive && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9869else if (((object) Reader.LocalName == (object)id145_whiteSpace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9872else if (((object) Reader.LocalName == (object)id147_minLength && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9875else if (((object) Reader.LocalName == (object)id62_pattern && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9878else if (((object) Reader.LocalName == (object)id142_enumeration && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9881else if (((object) Reader.LocalName == (object)id143_maxInclusive && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9884else if (((object) Reader.LocalName == (object)id140_length && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9887else if (((object) Reader.LocalName == (object)id139_maxLength && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9890else if (((object) Reader.LocalName == (object)id146_minExclusive && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9893else if (((object) Reader.LocalName == (object)id141_totalDigits && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9896else if (((object) Reader.LocalName == (object)id137_fractionDigits && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9899else if (((object) Reader.LocalName == (object)id110_attributeGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9902else if (((object) Reader.LocalName == (object)id109_attribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9905else if (!paramsRead[8] && ((object) Reader.LocalName == (object)id112_anyAttribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9942if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9946else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id182_mixed && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 9952((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 9973if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9977else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id195_extension && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 9981else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id131_restriction && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10019if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10023else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id136_base && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10029((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 10050if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10054else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id186_choice && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10058else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id59_group && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10062else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id187_all && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10066else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id185_sequence && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10070else if (((object) Reader.LocalName == (object)id110_attributeGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10073else if (((object) Reader.LocalName == (object)id109_attribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10076else if (!paramsRead[7] && ((object) Reader.LocalName == (object)id112_anyAttribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10114if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10118else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id136_base && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10124((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 10145if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10149else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id59_group && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10153else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id186_choice && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10157else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id187_all && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10161else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id185_sequence && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10165else if (((object) Reader.LocalName == (object)id110_attributeGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10168else if (((object) Reader.LocalName == (object)id109_attribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10171else if (!paramsRead[7] && ((object) Reader.LocalName == (object)id112_anyAttribute && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10208if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10212else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10218((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 10239if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10243else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id185_sequence && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10247else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id186_choice && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10251else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id187_all && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10288if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10292else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id4_name && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10296else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id203_public && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10300else if (!paramsRead[6] && ((object) Reader.LocalName == (object)id204_system && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10306((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 10327if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10365if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id206_schemaLocation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10369else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10375((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 10396if (((object) Reader.LocalName == (object)id110_attributeGroup && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10399else if (((object) Reader.LocalName == (object)id106_complexType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10402else if (((object) Reader.LocalName == (object)id105_simpleType && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10405else if (((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10408else if (((object) Reader.LocalName == (object)id59_group && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10444if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id206_schemaLocation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10448else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10452else if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10458((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 10479if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10516if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id206_schemaLocation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10520else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id102_id && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10526((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 10547if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id107_annotation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id95_Item)) { 10584if (!paramsRead[4] && ((object) Reader.LocalName == (object)id36_namespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10588else if (!paramsRead[5] && ((object) Reader.LocalName == (object)id23_location && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id5_Item)) { 10594((global::System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces)o.@Namespaces).Add(Reader.Name.Length == 5 ? "" : Reader.LocalName, Reader.Value); 10615if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_documentation && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) {
System\Web\Services\Description\WebReferenceOptions.cs (6)
306if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id3_codeGenerationOptions && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 315else if (((object) Reader.LocalName == (object)id4_schemaImporterExtensions && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 328if (((object) Reader.LocalName == (object)id5_type && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 350else if (!paramsRead[2] && ((object) Reader.LocalName == (object)id6_style && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 359else if (!paramsRead[3] && ((object) Reader.LocalName == (object)id7_verbose && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 386if (((object) Reader.LocalName == (object)id1_webReferenceOptions && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) {
System\Web\Services\Discovery\DiscoveryDocumentSerializer.cs (12)
149if (((object) Reader.LocalName == (object)id1_discovery && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 193if (((object) Reader.LocalName == (object)id4_discoveryRef && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 196else if (((object) Reader.LocalName == (object)id5_contractRef && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id6_Item)) { 199else if (((object) Reader.LocalName == (object)id7_schemaRef && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id8_Item)) { 202else if (((object) Reader.LocalName == (object)id9_soap && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id10_Item)) { 234if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id12_address && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id13_Item)) { 238else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id14_binding && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id13_Item)) { 284if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id16_ref && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id13_Item)) { 288else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id17_targetNamespace && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id13_Item)) { 334if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id16_ref && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id13_Item)) { 338else if (!paramsRead[1] && ((object) Reader.LocalName == (object)id19_docRef && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id13_Item)) { 384if (!paramsRead[0] && ((object) Reader.LocalName == (object)id16_ref && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id13_Item)) {
System\Web\Services\Protocols\SoapClientProtocol.cs (12)
726if (reader.LocalName == Soap.Element.FaultCode || reader.LocalName == Soap12.Element.FaultCode) { 732else if (reader.LocalName == Soap.Element.FaultString) { 737else if (reader.LocalName == Soap12.Element.FaultReason) { 744if (reader.LocalName == Soap12.Element.FaultReasonText && reader.NamespaceURI == Soap12.Namespace) { 757else if (reader.LocalName == Soap.Element.FaultActor || reader.LocalName == Soap12.Element.FaultNode) { 760else if (reader.LocalName == Soap.Element.FaultDetail || reader.LocalName == Soap12.Element.FaultDetail) { 763else if (reader.LocalName == Soap12.Element.FaultRole) { 815if (reader.LocalName == Soap12.Element.FaultCodeValue) { 818else if (reader.LocalName == Soap12.Element.FaultSubcode) {
System\Web\Services\Protocols\SoapServerProtocol.cs (1)
1007element = new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.NamespaceURI);
System.Workflow.ComponentModel (28)
AuthoringOM\Design\ActivityDesignerLayoutSerializers.cs (5)
49while (reader.MoveToNextAttribute() && !reader.LocalName.Equals("Name", StringComparison.Ordinal)); 50if (reader.LocalName.Equals("Name", StringComparison.Ordinal) && reader.ReadAttributeValue()) 94serializationManager.ReportError(SR.GetString(SR.Error_LayoutSerializationActivityNotFound, reader.LocalName, associatedActivityName, "Name")); 98serializationManager.ReportError(SR.GetString(SR.Error_LayoutSerializationAssociatedActivityNotFound, reader.LocalName, "Name")); 273string attributeName = reader.LocalName;
AuthoringOM\Serializer\WorkflowMarkupSerializer.cs (19)
226string decodedName = XmlConvert.DecodeName(reader.LocalName); 328if (reader.LocalName.Equals("xmlns", StringComparison.Ordinal) || reader.Prefix.Equals("xmlns", StringComparison.Ordinal)) 332XmlQualifiedName xmlQualifiedName = new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.LookupNamespace(reader.Prefix)); 343string propName = XmlConvert.DecodeName(reader.LocalName); 429XmlQualifiedName extendedPropertyQualifiedName = new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.LookupNamespace(reader.Prefix)); 459XmlQualifiedName xmlQualifiedName = new XmlQualifiedName(reader.LocalName, reader.LookupNamespace(reader.Prefix)); 460int index = reader.LocalName.IndexOf('.'); 463string propertyName = reader.LocalName.Substring(reader.LocalName.IndexOf('.') + 1); 465DependencyProperty dependencyProperty = ResolveDependencyProperty(serializationManager, reader, obj, reader.LocalName); 467serializationManager.ReportError(CreateSerializationError(SR.GetString(SR.Error_InvalidElementFoundForType, reader.LocalName, obj.GetType().FullName), reader)); 1796string propertyName = reader.LocalName; 1841if (string.Equals(reader.LocalName, "xmlns", StringComparison.Ordinal) || string.Equals(reader.Prefix, "xmlns", StringComparison.Ordinal)) 2002serializationManager.ReportError(CreateSerializationError(SR.GetString(SR.Error_SerializerMemberSetFailed, new object[] { reader.LocalName, reader.Value, reader.LocalName, obj.GetType().FullName, e.Message }), e, reader)); 2036serializationManager.ReportError(CreateSerializationError(SR.GetString(SR.Error_SerializerMemberSetFailed, new object[] { reader.LocalName, reader.Value, reader.LocalName, obj.GetType().FullName, e.Message }), e, reader)); 2046serializationManager.ReportError(CreateSerializationError(SR.GetString(SR.Error_SerializerMemberSetFailed, new object[] { reader.LocalName, reader.Value, reader.LocalName, obj.GetType().FullName, e.Message }), e, reader));
Shared\XomlSerializationHelpers.cs (4)
113switch (reader.LocalName) 119serializationManager.ReportError(new WorkflowMarkupSerializationException(string.Format(CultureInfo.CurrentCulture, resourceManager.GetString("UnknownDefinitionTag"), new object[] { StandardXomlKeys.Definitions_XmlNs_Prefix, reader.LocalName, StandardXomlKeys.Definitions_XmlNs }), (reader is IXmlLineInfo) ? ((IXmlLineInfo)reader).LineNumber : 1, (reader is IXmlLineInfo) ? ((IXmlLineInfo)reader).LinePosition : 1)); 143switch (reader.LocalName) 150serializationManager.ReportError(new WorkflowMarkupSerializationException(string.Format(CultureInfo.CurrentCulture, resourceManager.GetString("UnknownDefinitionTag"), StandardXomlKeys.Definitions_XmlNs_Prefix, reader.LocalName, StandardXomlKeys.Definitions_XmlNs), (reader is IXmlLineInfo) ? ((IXmlLineInfo)reader).LineNumber : 1, (reader is IXmlLineInfo) ? ((IXmlLineInfo)reader).LinePosition : 1));
System.Xml (128)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (1)
2860this.qnameOther.localname = r.LocalName;
System\Xml\Core\XmlAsyncCheckReader.cs (1)
92return coreReader.LocalName;
System\Xml\Core\XmlCharCheckingReader.cs (3)
212ValidateQName( base.reader.Prefix, base.reader.LocalName ); 217ValidateQName( base.reader.Prefix, base.reader.LocalName ); 303ValidateQName( base.reader.Prefix, base.reader.LocalName );
System\Xml\Core\XmlCharCheckingReaderAsync.cs (3)
80ValidateQName( base.reader.Prefix, base.reader.LocalName ); 85ValidateQName( base.reader.Prefix, base.reader.LocalName ); 171ValidateQName( base.reader.Prefix, base.reader.LocalName );
System\Xml\Core\XmlReader.cs (11)
117return LocalName; 120return NameTable.Add(string.Concat(Prefix, ":", LocalName)); 759if (this.LocalName == localname && this.NamespaceURI == ns) { 824if (this.LocalName != localname || this.NamespaceURI != ns) { 867(this.LocalName == localname && this.NamespaceURI == ns); 902if (NodeType == XmlNodeType.Element && Ref.Equal(localName, LocalName) && Ref.Equal(namespaceURI, NamespaceURI)) { 973if (NodeType == XmlNodeType.Element && Ref.Equal(localName, LocalName) && Ref.Equal(namespaceURI, NamespaceURI)) { 1024if (nt == XmlNodeType.Element && Ref.Equal(localName, LocalName) && Ref.Equal(namespaceURI, NamespaceURI)) { 1086xtw.WriteStartElement(this.Prefix, this.LocalName, this.NamespaceURI); 1157xtw.WriteStartAttribute(this.Prefix, this.LocalName, this.NamespaceURI); 1356if (LocalName != localName || NamespaceURI != namespaceURI) {
System\Xml\Core\XmlReaderAsync.cs (2)
215xtw.WriteStartElement(this.Prefix, this.LocalName, this.NamespaceURI); 272xtw.WriteStartAttribute(this.Prefix, this.LocalName, this.NamespaceURI);
System\Xml\Core\XmlSubtreeReader.cs (2)
124return ( useCurNode ) ? curNode.localName : reader.LocalName; 1057prefix = reader.LocalName;
System\Xml\Core\XmlValidatingReaderImpl.cs (1)
274return coreReader.LocalName;
System\Xml\Core\XmlWrappingReader.cs (1)
40public override string LocalName { get { return reader.LocalName; } }
System\Xml\Core\XmlWriter.cs (2)
350WriteStartAttribute(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 378WriteStartElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI);
System\Xml\Core\XmlWriterAsync.cs (3)
232await WriteStartAttributeAsync(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI).ConfigureAwait(false); 274await WriteStartElementAsync(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI).ConfigureAwait(false); 333await WriteStartElementAsync(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI).ConfigureAwait(false);
System\Xml\Core\XsdCachingReader.cs (4)
84element.SetItemData(coreReader.LocalName, coreReader.Prefix, coreReader.NamespaceURI, coreReader.Depth); //Only created for element node type 361recordedNode.SetItemData(coreReader.LocalName, coreReader.Prefix, coreReader.NamespaceURI, coreReader.Depth); //Only created for element node type 431recordedNode.SetItemData(coreReader.LocalName, coreReader.Prefix, coreReader.NamespaceURI, coreReader.Depth); 609attInfo.SetItemData(coreReader.LocalName, coreReader.Prefix, coreReader.NamespaceURI, coreReader.Depth);
System\Xml\Core\XsdCachingReaderAsync.cs (1)
45recordedNode.SetItemData(coreReader.LocalName, coreReader.Prefix, coreReader.NamespaceURI, coreReader.Depth); //Only created for element node type
System\Xml\Core\XsdValidatingReader.cs (6)
245return coreReader.LocalName; 1601if (this.processInlineSchema && IsXSDRoot(coreReader.LocalName, coreReader.NamespaceURI) && coreReader.Depth > 0) { 1632string objectName = coreReader.LocalName; 1648nsManager.AddNamespace(coreReader.Prefix.Length == 0 ? string.Empty : coreReader.LocalName, coreReader.Value); 1654validator.ValidateElement(coreReader.LocalName, coreReader.NamespaceURI, xmlSchemaInfo, xsiType, xsiNil, xsiSchemaLocation, xsiNoNamespaceSL); 1688string localName = coreReader.LocalName;
System\Xml\Core\XsdValidatingReaderAsync.cs (4)
448if (this.processInlineSchema && IsXSDRoot(coreReader.LocalName, coreReader.NamespaceURI) && coreReader.Depth > 0) { 479string objectName = coreReader.LocalName; 495nsManager.AddNamespace(coreReader.Prefix.Length == 0 ? string.Empty : coreReader.LocalName, coreReader.Value); 501validator.ValidateElement(coreReader.LocalName, coreReader.NamespaceURI, xmlSchemaInfo, xsiType, xsiNil, xsiSchemaLocation, xsiNoNamespaceSL);
System\Xml\Dom\XmlLoader.cs (10)
98element = doc.CreateElement( r.Prefix, r.LocalName, r.NamespaceURI ); 230XmlAttribute attr = doc.CreateAttribute(r.Prefix, r.LocalName, r.NamespaceURI); 242node = doc.CreateEntityReference( r.LocalName ); 267XmlAttribute attr = doc.CreateDefaultAttribute( r.Prefix, r.LocalName, r.NamespaceURI ); 294node = direct ? new XmlEntityReference( reader.LocalName, doc ) : doc.CreateEntityReference( reader.LocalName ); 374String localName = reader.LocalName; 411XmlElement element = new XmlElement( reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, this.doc ); 502XmlUnspecifiedAttribute defattr = new XmlUnspecifiedAttribute( r.Prefix, r.LocalName, r.NamespaceURI, this.doc ); 508attr = new XmlAttribute( r.Prefix, r.LocalName, r.NamespaceURI, this.doc );
System\Xml\Schema\Inference\Infer.cs (24)
225if (elem.Name == xtr.LocalName && elem.QualifiedName.Namespace == xtr.NamespaceURI) 236xse = AddElement(xtr.LocalName, xtr.Prefix, xtr.NamespaceURI, null, null, -1); 907XmlQualifiedName qname = new XmlQualifiedName(xtr.LocalName, xtr.NamespaceURI); 937XmlSchemaElement subelement = AddElement(xtr.LocalName, xtr.Prefix, xtr.NamespaceURI, parentSchema,((XmlSchemaSequence)ct.Particle).Items, -1); 946XmlSchemaElement subelement = AddElement(xtr.LocalName, xtr.Prefix, xtr.NamespaceURI, parentSchema,((XmlSchemaSequence)ct.Particle).Items, -1); 1063XmlSchemaElement e = AddElement(xtr.LocalName, xtr.Prefix, xtr.NamespaceURI, parentSchema, xss.Items,-1); 1077if ((el.Name == xtr.LocalName) &&( parentSchema.TargetNamespace == childURI)) 1083else if ((el.RefName.Name == xtr.LocalName) && (el.RefName.Namespace == xtr.NamespaceURI)) 1085XmlSchemaElement referencedElement = FindGlobalElement(childURI, xtr.LocalName, out parentSchema); 1091XmlSchemaElement subElement = AddElement(xtr.LocalName, xtr.Prefix, xtr.NamespaceURI, parentSchema, xsch.Items,-1); 1105if (el.Name == xtr.LocalName && parentSchema.TargetNamespace == childURI) 1114else if (el.RefName.Name == xtr.LocalName && el.RefName.Namespace == xtr.NamespaceURI) 1119XmlSchemaElement referencedElement = FindGlobalElement(childURI, xtr.LocalName, out parentSchema); 1135if (el.Name == xtr.LocalName && parentSchema.TargetNamespace == childURI) 1146else if (el.RefName.Name == xtr.LocalName && el.RefName.Namespace == xtr.NamespaceURI) 1153XmlSchemaElement referencedElement = FindGlobalElement(childURI, xtr.LocalName, out parentSchema); 1171subElement = FindElement(xss.Items, xtr.LocalName); 1176subElement = FindElementRef(xss.Items, xtr.LocalName, xtr.NamespaceURI); 1179actualElement = FindGlobalElement(childURI, xtr.LocalName, out parentSchema); 1198subElement = AddElement(xtr.LocalName, xtr.Prefix, xtr.NamespaceURI, parentSchema, xss.Items, ++lastUsedSeqItem); 1227NamespaceManager.AddNamespace(xtr.LocalName, xtr.Value); 1231string localName = xtr.LocalName; 1272xsa = AddAttribute(xtr.LocalName, xtr.Prefix, xtr.NamespaceURI, xtr.Value, bCreatingNewType, parentSchema, sce.Attributes, ct.AttributeUses); 1276xsa = AddAttribute(xtr.LocalName, xtr.Prefix, xtr.NamespaceURI, xtr.Value, bCreatingNewType, parentSchema, ct.Attributes, ct.AttributeUses);
System\Xml\Schema\Parser.cs (8)
76SchemaType rootType = schemaNames.SchemaTypeFromRoot(reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 162if (builder.ProcessElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI)) { 166builder.ProcessAttribute(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, reader.Value); 168namespaceManager.AddNamespace(reader.Prefix.Length == 0 ? string.Empty : reader.LocalName, reader.Value); 300XmlElement element = dummyDocument.CreateElement( r.Prefix, r.LocalName, r.NamespaceURI ); 311annotationNSManager.AddNamespace(r.Prefix.Length == 0 ? string.Empty : reader.LocalName, reader.Value); 368XmlAttribute attr = dummyDocument.CreateAttribute(r.Prefix, r.LocalName, r.NamespaceURI); 389XmlEntityReference eref = dummyDocument.CreateEntityReference( reader.LocalName );
System\Xml\Schema\ParserAsync.cs (1)
36SchemaType rootType = schemaNames.SchemaTypeFromRoot(reader.LocalName, reader.NamespaceURI);
System\Xml\Serialization\PrimitiveXmlSerializers.cs (19)
198if (((object) Reader.LocalName == (object)id1_string && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 220if (((object) Reader.LocalName == (object)id3_int && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 239if (((object) Reader.LocalName == (object)id4_boolean && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 258if (((object) Reader.LocalName == (object)id5_short && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 277if (((object) Reader.LocalName == (object)id6_long && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 296if (((object) Reader.LocalName == (object)id7_float && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 315if (((object) Reader.LocalName == (object)id8_double && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 334if (((object) Reader.LocalName == (object)id9_decimal && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 353if (((object) Reader.LocalName == (object)id10_dateTime && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 372if (((object) Reader.LocalName == (object)id11_unsignedByte && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 391if (((object) Reader.LocalName == (object)id12_byte && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 410if (((object) Reader.LocalName == (object)id13_unsignedShort && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 429if (((object) Reader.LocalName == (object)id14_unsignedInt && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 448if (((object) Reader.LocalName == (object)id15_unsignedLong && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 467if (((object) Reader.LocalName == (object)id16_base64Binary && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 489if (((object) Reader.LocalName == (object)id17_guid && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 510if (((object)Reader.LocalName == (object)id19_TimeSpan && (object)Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) 540if (((object) Reader.LocalName == (object)id18_char && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) { 559if (((object) Reader.LocalName == (object)id1_QName && (object) Reader.NamespaceURI == (object)id2_Item)) {
System\Xml\Serialization\XmlCountingReader.cs (1)
36public override string LocalName { get { return innerReader.LocalName; } }
System\Xml\Serialization\XmlSerializationReader.cs (7)
1232return "<" + r.LocalName + " xmlns='" + r.NamespaceURI + "'>"; 1358name = r.LocalName; 1368if (r.NodeType == XmlNodeType.EndElement && r.LocalName == name && r.NamespaceURI == ns) { 1618type = r.LocalName; 1738typeId = new XmlQualifiedName(r.NameTable.Add(r.LocalName), r.NameTable.Add(r.NamespaceURI)); 1773string elemLocalName = Reader.LocalName; 1794if ( (object)Reader.LocalName == (object)typeID &&
System\Xml\XPath\XPathDocument.cs (5)
186builder.WriteStartElement(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI, reader.BaseURI); 195Debug.Assert(reader.LocalName == "xmlns"); 200builder.WriteNamespaceDeclaration(reader.LocalName, reader.Value); 204builder.WriteStartAttribute(reader.Prefix, reader.LocalName, namespaceUri); 249builder.WriteProcessingInstruction(reader.LocalName, reader.Value, reader.BaseURI);
System\Xml\XPath\XPathNavigator.cs (8)
1798writer.WriteStartElement( reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI ); 1805Debug.Assert(reader.LocalName == "xmlns"); 1810writer.WriteAttributeString( "xmlns", reader.LocalName, xmlnsUri, reader.Value ); 1814writer.WriteStartAttribute(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI); 1847writer.WriteProcessingInstruction( reader.LocalName , reader.Value); 1861Debug.Assert(reader.LocalName == "xmlns"); 1866writer.WriteAttributeString( "xmlns", reader.LocalName, xmlnsUri, reader.Value ); 1870writer.WriteStartAttribute(reader.Prefix, reader.LocalName, reader.NamespaceURI);
System.Xml.Linq (8)
System\Xml\Linq\XLinq.cs (8)
3036XElement e = new XElement(eCache.Get(r.NamespaceURI).GetName(r.LocalName)); 3039e.AppendAttributeSkipNotify(new XAttribute(aCache.Get(r.Prefix.Length == 0 ? string.Empty : r.NamespaceURI).GetName(r.LocalName), r.Value)); 3073c.AddNodeSkipNotify(new XDocumentType(r.LocalName, r.GetAttribute("PUBLIC"), r.GetAttribute("SYSTEM"), r.Value, r.DtdInfo)); 3104XElement e = new XElement(eCache.Get(r.NamespaceURI).GetName(r.LocalName)); 3113XAttribute a = new XAttribute(aCache.Get(r.Prefix.Length == 0 ? string.Empty : r.NamespaceURI).GetName(r.LocalName), r.Value); 3172n = new XDocumentType(r.LocalName, r.GetAttribute("PUBLIC"), r.GetAttribute("SYSTEM"), r.Value, r.DtdInfo); 5068name = XNamespace.Get(r.NamespaceURI).GetName(r.LocalName); 5084XAttribute a = new XAttribute(XNamespace.Get(r.Prefix.Length == 0 ? string.Empty : r.NamespaceURI).GetName(r.LocalName), r.Value);
WindowsBase (29)
Base\MS\Internal\IO\Packaging\XmlDigitalSignatureProcessor.cs (2)
1084if (!signaturePropertiesTagFound && String.CompareOrdinal(reader.LocalName, signaturePropertiesTagName) == 0) 1094else if (!manifestTagFound && String.CompareOrdinal(reader.LocalName, manifestTagName) == 0)
Base\MS\Internal\IO\Packaging\XmlSignatureManifest.cs (8)
134&& (String.CompareOrdinal(reader.LocalName, referenceTagName) == 0) 271String.CompareOrdinal(reader.LocalName, XTable.Get(XTable.ID.DigestMethodTagName)) == 0) 279String.CompareOrdinal(reader.LocalName, XTable.Get(XTable.ID.DigestValueTagName)) == 0) 287String.CompareOrdinal(reader.LocalName, XTable.Get(XTable.ID.TransformsTagName)) == 0) 344|| String.CompareOrdinal(reader.LocalName, XTable.Get(XTable.ID.TransformTagName)) != 0) 435if (String.CompareOrdinal(reader.LocalName, XTable.Get(XTable.ID.RelationshipReferenceTagName)) == 0) 450else if ((String.CompareOrdinal(reader.LocalName, XTable.Get(XTable.ID.RelationshipsGroupReferenceTagName)) == 0)) 468throw new XmlException(SR.Get(SRID.UnexpectedXmlTag, reader.LocalName));
Base\MS\Internal\IO\Packaging\XmlSignatureProperties.cs (8)
178&& (String.CompareOrdinal(reader.LocalName, signaturePropertyTag) == 0) 206if (((String.CompareOrdinal(signaturePropertyTag, reader.LocalName) == 0 212if ((String.CompareOrdinal(signaturePropertiesTag, reader.LocalName) == 0 261&& (String.CompareOrdinal(reader.LocalName, signatureTimeTag) == 0) 272if ((String.CompareOrdinal(reader.LocalName, timeValueTagName) == 0) 293else if ((String.CompareOrdinal(reader.LocalName, timeFormatTagName) == 0) 320if (String.CompareOrdinal(signatureTimeTag, reader.LocalName) == 0 328&& String.CompareOrdinal(signaturePropertyTag, reader.LocalName) == 0)
Base\System\Windows\Markup\XmlCompatibilityReader.cs (10)
244string elementName = Reader.LocalName; 260if (Scope.ShouldProcessContent(namespaceName, Reader.LocalName)) 329string elementName = Reader.LocalName; 350Debug.Assert(Scope.ShouldProcessContent(namespaceName, Reader.LocalName)); 658if (String.Equals(XmlnsDeclaration, Reader.LocalName, StringComparison.Ordinal)) 665return LookupNamespace(Reader.LocalName); 1088string attributeName = Reader.LocalName; 1241if (Reader.LocalName == Requires) 1245string attributeName = Reader.LocalName; 1348string attributeName = Reader.LocalName;
Base\System\Windows\Markup\XmlWrappingReader.cs (1)
59public override string LocalName { get { return _reader.LocalName; } }