1 reference to NextMonthButton
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\MonthCalendar.cs (1)
1427return HitArea.NextMonthButton;