1 reference to SHIFTKEYSCAN
System.Windows.Forms (1)
winforms\Managed\System\WinForms\SendKeys.cs (1)
166if (haveKeys[HAVESHIFT] == 0 && (vk & SHIFTKEYSCAN) != 0) {