1 reference to CategoryAttributeBehavior
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
8985 return Keys.GetString(Keys.CategoryAttributeBehavior);