1 reference to CategoryAttributeCursor
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
8993 return Keys.GetString(Keys.CategoryAttributeCursor);