1 reference to LabelKeywordEditor
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
3497 return Keys.GetString(Keys.LabelKeywordEditor);