1 reference to CategoryAttributeData
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
8737 return Keys.GetString(Keys.CategoryAttributeData);