1 reference to CategoryAttributeSerializer
System.Web.DataVisualization (1)
Common\SR.cs (1)
8905 return Keys.GetString(Keys.CategoryAttributeSerializer);