1 instantiation of StochasticIndicatorFormulaInfo
System.Web.DataVisualization (1)
Common\Formulas\FormulaHelpers.cs (1)
71return new StochasticIndicatorFormulaInfo();
2 references to StochasticIndicatorFormulaInfo
System.Web.DataVisualization (2)
Common\Formulas\FormulaHelpers.cs (2)
806/// Initializes a new instance of the <see cref="StochasticIndicatorFormulaInfo"/> class. 813/// Initializes a new instance of the <see cref="StochasticIndicatorFormulaInfo"/> class.