1 write to envelopeAttributes
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Security\DecryptedHeader.cs (1)
36this.envelopeAttributes = envelopeAttributes;
1 reference to envelopeAttributes
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Security\DecryptedHeader.cs (1)
111this.envelopeAttributes,