2 references to GetNextOutgoingMessage
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Security\IssuanceTokenProviderBase.cs (2)
484nextOutgoingMessage = this.GetNextOutgoingMessage(incomingMessage, negotiationState); 1056this.nextOutgoingMessage = this.tokenProvider.GetNextOutgoingMessage(incomingMessage, this.negotiationState);