2 references to MatchesSingleton
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\MostlySingletonList.cs (2)
86return MatchesSingleton(item) ? 0 : -1; 98if (MatchesSingleton(item))