2 references to PrefixAttributeT
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
140PrefixAttributeU = PrefixAttributeT + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
853case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeT: