1 reference to WriteTo
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
307attributeValue.WriteTo(this);