2 references to PrefixAttributeO
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
135PrefixAttributeP = PrefixAttributeO + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
848case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeO: